Credits: 5

Schedule: 12.09.2018 - 12.12.2018

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I-II (syksy)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuasi ohjelmointi on sinusta hyödyllistä ja hauskaa, ja olet motivoitunut oppimaan lisää. Tunnet ohjelmoinnin ja olio-ohjelmointiparadigman keskeisimmät käsitteet ja osaat keskustella niistä. Osaat soveltaa tuntemiasi käsitteitä lukiessasi ja kirjoittaessasi tietokoneohjelmia ainakin tapauksissa, joissa ohjelmointitehtävä on tarkkaan rajattu. Ymmärrät ainakin auttavasti, miten tietokone toimii suorittaessaan ohjelman. Tunnet ohjelmakoodin tuottamiseen liittyviä työvaiheita ja osaat käyttää ohjelmoijan työkaluja näiden vaiheiden aikana. Osaat lukea toisten kirjoittamia ohjelmia ja ohjelmadokumentaatiota sekä hyödyntää valmiita osaratkaisuja omien ohjelmiesi osina. Ymmärrät, että ohjelmia ei kirjoiteta vain tietokoneita varten vaan ihmisten avuksi ja myös ihmisen luettaviksi. Osaat muotoilla kirjoittamasi koodin hyvällä ohjelmointityylillä.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Keskeisin sisältö: Ohjelmointi, imperatiivinen ohjelmointi, olio-ohjelmointi; ohjelmien lukeminen; ohjelmien muokkaaminen ja kirjottaminen spesifikaation mukaisiksi; lauseet ja lausekkeet; muuttujat, tietotyypit, funktiot, parametrit, palautusarvot, oliot, luokat, metodit, taulukot ja puskurit, valinta- ja toistokäskyt; ohjelmointityyli; luokkakirjastot ja ohjelmien dokumentaatio; sovelluskehitin. Erittäin suositeltu sisältö: Ohjelmakoodin vaiheet (lähdekoodi, kääntäjä, välikieli, virtuaalikone); ohjelman suoritusmalli (esim. kutsupino, roskienkeruu); tekstitiedostojen käsittely; hakemistorakenteet; periytyminen ja piirreluokat; muuttumattomat vs. muuttuvatilaiset oliot; funktio-oliot, korkeamman asteen funktiot, nimettömät funktiot; ohjelmatoteutuksen laadun arvioinnin alkeita. Lisäksi tarjolla mm.: Graafisten käyttöliittymien alkeita; rekursio; oman ohjelman suunnittelun alkeita.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelijat käyvät läpi kurssimateriaalia, jossa käytännön harjoituksilla on merkittävä osuus, joko yksin tai parin kanssa. Tueksi tarjotaan runsaasti assistenttipäivystyksiä, joihin voi tulla työskentelemään ja kysymään neuvoa. Kurssin pakolliset osasuoritukset ovat harjoitustehtävät ja palautekyselyihin vastaaminen. Lisätietoja kurssin sivuilla.

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opettajan laatima materiaali verkossa.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tällä kurssilla SCIn opiskelijat voi korvata jonkin seuraavista vanhoista kursseista: CSE-A1110 Ohjelmointi 1, T-106.1200 Ohjelmoinnin perusteet T (Java); T-106.1203 Ohjelmoinnin perusteet L (Java); T-106.1207 Grunderna i programmering (Java); T-106.1210 Ohjelmoinnin peruskurssi, osa 1; T-106.1212 Grundkurs i programmering. Muille suositellaan kurssia CS-A1111 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1.

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tietokoneen ja yleisimpien sovellusten (esim. sähköposti) peruskäyttötaito. Ei esitietovaatimuksia ohjelmoinnista. Osa annetusta materiaalista on englanninkielistä.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi on työläs mutta palkitseva. Tervetuloa kurssille!

Description

Registration and further information