Omfattning: 5

Tidtabel: 10.01.2019 - 26.04.2019

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

III - V (kevät)

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Tämän kurssin jälkeen osaat suunnitella ja toteuttaa lukuisista luokista koostuvan itsenäisen olio-ohjelman. Ymmärrät ja osaat hyödyntää olio-ohjelmoinnin kehittyneempiä ominaisuuksia kuten perintää monipuolisesti. Ymmärrät suunnittelussa ja toteutuksessa tekemiesi valintojen vaikutuksen sekä ohjelman toimintaan että ohjelmointiprosessiin, erityisesti ohjelman jatkokehitykseen. Osaat perustella ja dokumentoida ohjelmointiprosessissa tekemäsi keskeiset valintasi. Osaat hyödyntää yksikkötestausta ohjelmoinnissa ja käyttää integroitua kehitysympäristöä. Tunnet rinnakkaisohjelmoinnin perusideat ja osaat soveltaa näitä yksinkertaisissa tapauksissa.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Oliopohjaisen ohjelmistosuunnittelun perusteet, tekniikat ja menetelmät; ohjelmoinnin työkalut. Edistyneempiä ohjelmoinnin abstraktioita. Projekti sisältää ohjelmointityön lisäksi työn suunnittelun ja dokumentoinnin.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kotitehtävät ja harjoitustyö

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot 12 t, harjoitustehtävät ja itseopiskeltava materiaali 42 t, projekti 80 t

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Ilmoitetaan kurssin kotisivulla.

Ersättande prestationer (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssit CSE-A1121, T-106.1243 ja T-106.1215.

Förkunskaper (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

CS(E)-A1111 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Tilläggsinformation (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Ensisijaisesti TIK-sivuaineopiskelijoille tarkoitettu kurssi, jolla ohjelmointikokemus saadaan sivuaineopetuksessa vaaditulle tasolle.

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation