Omfattning: 5

Tidtabel: 09.01.2019 - 10.04.2019

Kontaktuppgifter till kursens personal (gäller denna kursomgång): 

Kurssin vastuuopettaja on Prof. Tapio Lokki (tapio.lokki@aalto.fi). Suurimman osan luennoista pitää vieraileva luennoitsija dosentti Jukka Häkkinen Helsingin Yliopistolta.

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

III-IV (kevät)

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää ihmisen havaintomekanismien toimintaperiaatteet ja tämän tiedon sovellusmahdollisuudet tekniikan alalla.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Opintojakson tarkoituksena on tutustua ihmisen aistijärjestelmien toimintaan ja havaintokokemuksen muodostumiseen. Opintojakso kattaa aistijärjestelmien toiminnan perusteet neuraalisella tasolla ja havainnon muodostumiseen liittyvät kognitiiviset prosessit. Luennoilla käsiteltäviä teemoja ovat muun muassa: värinäkö, kontrastiherkkyys, kuvioiden hahmottaminen, visuaalinen tarkkaavaisuus, kolmiulotteinen stereonäkö, liikkeen havaitseminen, kuuloaisti ja tuntoaisti.

Närmare beskrivning av kursens innehåll (gäller denna kursomgång): 

Kurssin luennot ovat seuraavista aihepiireistä (pienet muutokset mahdollisia)

Johdatus havaintopsykologiaan
Psykofysiikka
Kokeellinen psykologia
Kokeellinen psykologia 2
Verkkokalvo
Näön perusprosesseja
Kontrastiherkkyys. Pintojen ja muotojen hahmottaminen
Visuaalinen tarkkaavaisuus ja silmänliikkeet
Kolmiulotteisuuden havaitseminen
Kuuloaisti ja kuulon ominaisuudet 1
Kuuloaisti ja kuulon ominaisuudet 2
Tuntoaisti

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, tentti.

Närmare information om bedömningsgrunderna och -metoderna och om hur den studerande kan ta del av bedömningen (gäller denna kursomgång): 

Kurssi suoritetaan tentillä, joka on luentojen jälkeen. Toinen tenttimahdollisuus on kevään lopun tenttikaudella. 

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Luentokalvot sekä muu materiaali määritellään kurssin alussa.

Närmare information om kursmaterial (gäller denna kursomgång): 

Kurssin alussa annetaan vinkkejä luentoja tukevasta lisälukemistosta.

Ersättande prestationer (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssit ME-C2600 / T-75.4900 Havaitseminen.

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi-ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista.

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation