Credits: 5

Schedule: 17.09.2018 - 18.12.2018

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I-II (syksy)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää digitaalisen median peruskäsitteet ja niihin liittyvät ohjelmoinnin periaatteet. Kurssin jälkeen opiskelija osaa kirjoittaa tietokoneohjelmia, joissa käsitellään eri tavoilla digitaalista mediaa. Opiskelija osaa toimia ryhmässä erilaisissa rooleissa.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelijat ratkaisevat annettuja ongelmia olio-ohjelmoinnin keinoin. Harjoituksissa tutustutaan mm. kuvan ja äänen ohjelmalliseen käsittelyyn.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ryhmätapaamiset, kirjalliset tehtävät, ohjelmointiharjoitukset ja projektityö. 

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

5 op (133 h) lähiopetus ryhmätapaamisissa ja tapaamisiin valmistautuminen sekä demonstraatiot, kirjalliset ja ohjelmointiharjoitustehtävät, projektityö ryhmässä, kurssipalaute

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Suositeltu kirjallisuus esitellään www-sivuilla kurssin alkaessa.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssit ME-C2110 Ohjelmointistudio 1: Mediaohjelmointi tai T-106.2001 Informaatioverkostot: Studio 1 (4 op).

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi suoritetaan samaan aikaan kurssin CS-A1110 Ohjelmointi 1 kanssa. Vain Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tietotekniikan ja informaatioverkostojen pääaineiden opiskelijoille.

Description

Registration and further information