Omfattning: 5

Tidtabel: 10.09.2018 - 26.10.2018

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

I (Autumn)

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

You understand the principles of operating system implementation.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Operating system structure, processes, memory management, file system, concurrency and parallelism.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Examination and exercises

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Lectures 24 h, exercises 12 h

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

William Stallings: Operating Systems: Internals and Design Principles, 7th edition, 2011. Corbet, Rubini, Kroah-Hartman. Linux Device Drivers, O’Reilly 3 ed., 2005.

Ersättande prestationer (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Replaces the courses CSE-C3200 Operating Systems, T-106.4155.

Förkunskaper (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

CS-A1120 / ICS-A1120 Programming 2 and CS-C2120 / CSE-C2120 Programming Studio 2: Project or equivalent knowledge.

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation