Credits: 5

Schedule: 22.11.2018 - 18.12.2018

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

II (2018-20)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija saa käsityksen graafisen suunnittelun merkityksestä viestinnässä ja sen erilaisista kulttuurisista rooleista.

Opiskelija oppii tunnistamaan ja arvioimaan typografian ja taiton konventioita ja oppii perustiedot tarkan typografian käytöstä, kuvan ja tekstin yhdistämisestä kerronnaksi sekä näiden soveltamisesta eri julkaisumuotoihin.

Opiskelija oppii Adobe InDesign -taitto-ohjelman perustaidot, jotka auttavat esimerkiksi oman opinnäytetyön tai portfolion visuaalisessa suunnittelussa ja toteutuksessa sekä oppii valmistamaan painokelpoisen kuvatiedoston Adobe Photoshop -ohjelman avulla.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla tutustutaan graafisen suunnittelun tehtäviin eri tarkoituksissa. Perehdytään tarkan typografian ja taiton konventioihin. Tutkitaan mahdollisuuksia luoda erilaisia merkityksiä yhdistämällä tekstiä ja kuvaa. Tarkastellaan ympäröivää visuaalista viestintää ja toteutetaan itse omia tulkintoja harjoitustehtävien avulla. Tutustutaan InDesign-ohjelmaan taiton työkaluna ja sitä tukevaan Photoshop-työskentelyyn.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, harjoitustehtävät, keskustelut, vierailut, kirjallisuus ja verkkoaineistot. Hyväksytty suoritus edellyttää 80 % läsnäoloa lähiopetusosuudessa ja tehtävien hyväksyttyä suorittamista. Kurssipalautteen antaminen on osa suoritusta.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kontaktiopetus 70 h
Omatoiminen työskentely 65 h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Itkonen, Markus. 2012. Typografian käsikirja. (4. painos) Helsinki: RPS-yhtiöt.

Bringhurst, Robert. 1999. The Elements of Typographic Style. Hartley & Marks Publishers: Canada.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tämä kurssi korvaa lv 2013-14 tutkintovaatimusten kurssin 20090 Johdanto graafiseen suunnitteluun (5op).

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=DOM-C0001

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

DOM-C0000 Valokuvauksen perusteet (median sivuaine) 5 op

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

hyväksytty-hylätty

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodissa

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi on osa median sivuaineopintokokonaisuutta eikä sitä voi suorittaa sivuaineopintokokonaisuuden ulkopuolisena kurssina. Median 15 op sivuaineeseen haetaan keväällä eAgen kautta.

Description

Registration and further information