Omfattning: 5

Tidtabel: 10.09.2018 - 22.10.2018

Ansvarslärare (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Sanna Syri

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

I

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Student understands economic theory related to energy markets. Student is able to perform (simplified) professional calculations on profitability, operation and investment strategies in the energy sector, including issues related to latest technological and market developments. Student understands the operation principles of international fuel markets. Student understands the operation principles of international electricity markets. Student understands the operation principles of district heat markets in Finland. Student understands the main change trends in the energy sector and how energy and climate policy is affecting the energy sector. Student recognizes various ways of defining energy security and the challenges related to the definitions.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

-          Economic theory and calculations in energy markets

-          Power plant costs and profitability

-          International fuel markets

-          Nordic and European electricity markets

-          District heat markets and pricing in Finland, new trends in district heating

-          Electricity storage: technologies, economics and operation examples

-          European energy and climate regulation and impacts on the energy sector

-          Case examples

-          Energy security

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Execution: Lectures + exercises

Assessment methods and criteria: Exam

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Lectures 24 h

Exercises 24 h

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Lecture and exercise material.

Ersättande prestationer (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Ene-59.4201, Energy Markets

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation