Omfattning: 5

Tidtabel: 30.10.2018 - 11.12.2018

Ansvarslärare (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Risto Lahdelma

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

II

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Students understand how to apply process integration (especially pinch analysis) methods to improve the energy efficiency of industrial and municipal energy systems. Students identify problems in the energy technology which can be solved using optimization. Students understand the most important optimization methods (e.g. linear programming or dynamic optimization) and are able to apply these methods to optimization of energy systems.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Pinch analysis of energy systems

Integration of energy system components

Linear and mixed integer linear programming models

Dynamic modelling

Optimal configuration of energy processes

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Execution: Lectures + exercises + compulsory individual exercises

Assessment methods and criteria: Exam and compulsory individual exercises

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Lectures 20h

Excersises 22h

Individual studying 93h

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Compendium + other additional material

Ersättande prestationer (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Ene-59.4010 Models and optimization of enrgy systems

Ene-47.5130 Process Integration, Simulation and Optimization

Förkunskaper (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Basics of thermodynamics and industrial and municipal energy processes

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation