Omfattning: 6

Tidtabel: 08.01.2019 - 21.05.2019

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

III-IV

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

- has a basic understand of mathematical and physical modeling methodology of the building, its HVAC systems and technical components

- has skills to use, modify and create of new models

- has understanding of the evaluating the reliability of the simulation results

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

-Thermal modelling using finite difference method

-Hydraulic models of networks

-Modelling of contaminant penetration

-Thermal and hydraulic models of components

-Validation of models

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Weights for the final course mark are: materials processing work/presentation 30 %, home work 30%, course assignment 40%.

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

course handouts and literature

Ersättande prestationer (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Ene 58.5181

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation