Laajuus: 10

Aikataulu: 11.09.2018 - 05.12.2018

Opetusperiodi (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

I-II (syksy) ja III-V (kevät), 2018 - 2019
I-II (syksy) ja III-V (kevät), 2019 - 2020
Kesä 2019 ja 2020

Osaamistavoitteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee tieteellisen työskentelyn periaatteet (tiedonhaku, kriittinen ajattelu, jäsentely, referointi, tieteellisen raportin kirjoittaminen).

Sisältö (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla opetellaan tieteellistä ajattelua, tiedonhakua, tiedon jäsentämistä ja käsittelyä sekä kielen ja viestinnän taitoja.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Luento, harjoitustehtävät, seminaari ja kandidaatintyö.

Työmäärä toteutustavoittain (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

50 t kontaktiopetusta, 220 t itsenäistä opiskelua, noin 10 % pakollisia opetustapahtumia

Oppimateriaali (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennoilla jaettava materiaali ja verkkomateriaali kurssin MyCourses-sivuilla.

Kurssin kotisivu (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELEC3014.kand

Esitiedot (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kahden ensimmäisen vuoden opinnot.

Arvosteluasteikko (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kandidaatintyö, aikataulussa tehdyt välipalautukset ja harjoitustehtävät, sekä seminaariesitys ja opponointi arvostellaan.

0-5

Ilmoittautuminen (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Lisätietoja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Tekniikan alan ja arkkitehtuurin koulutusohjelmien yhteinen ruotsinkielinen kandidaattiseminaari järjestetään kerran lukukaudessa. Ruotsinkielinen seminaari toimii koulutusohjelmien suomenkielisten seminaarien alaopetustapahtumana.

Lisätietoja: https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=1022563

Tarkempi kuvaus automaatiotekniikan kandiseminaarikurssista löytyy ELEC3013.kand kurssin oodi- ja MyCourses sivuilta.

Opintojakson kuvaus

Ilmoittautuminen ja lisätiedot