Omfattning: 10

Tidtabel: 11.09.2018 - 05.12.2018

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

I-II (syksy) ja III-V (kevät), 2018 - 2019
I-II (syksy) ja III-V (kevät), 2019 - 2020
Kesä 2019 ja 2020

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee tieteellisen työskentelyn periaatteet (tiedonhaku, kriittinen ajattelu, jäsentely, referointi, tieteellisen raportin kirjoittaminen).

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla opetellaan tieteellistä ajattelua, tiedonhakua, tiedon jäsentämistä ja käsittelyä sekä kielen ja viestinnän taitoja.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Luento, harjoitustehtävät, seminaari ja kandidaatintyö.

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

50 t kontaktiopetusta, 220 t itsenäistä opiskelua, noin 10 % pakollisia opetustapahtumia

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennoilla jaettava materiaali ja verkkomateriaali kurssin MyCourses-sivuilla.

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELEC3014.kand

Förkunskaper (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kahden ensimmäisen vuoden opinnot.

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kandidaatintyö, aikataulussa tehdyt välipalautukset ja harjoitustehtävät, sekä seminaariesitys ja opponointi arvostellaan.

0-5

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Tilläggsinformation (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Tekniikan alan ja arkkitehtuurin koulutusohjelmien yhteinen ruotsinkielinen kandidaattiseminaari järjestetään kerran lukukaudessa. Ruotsinkielinen seminaari toimii koulutusohjelmien suomenkielisten seminaarien alaopetustapahtumana.

Lisätietoja: https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=1022563

Tarkempi kuvaus automaatiotekniikan kandiseminaarikurssista löytyy ELEC3013.kand kurssin oodi- ja MyCourses sivuilta.

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation