Credits: 1

Schedule: 18.09.2018 - 31.05.2019

Contact information for the course (applies in this implementation): Assistentti Piia Ylitalo (piia.ylitalo@aalto.fi) vastaa kurssin suorittamiseen liittyviin kysymyksiin. Laita viestiin mukaan oma opiskelijanumerosi ja/tai pääaineesi.

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I - V 2018-2019 (syksy & kevät)

I - V 2019-2020 (syksy & kevät)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet yliopisto-opintoihin. Hän osaa etsiä tietoa ja hoitaa opintoasioitaan, löytää tarvittavien tukipalveluiden äärelle ja osaa suunnitella omaa opiskeluaan lyhyellä ja pitkällä tähtäyksellä. Opiskelija osaa tehdä opintosuunnitelman ja lukujärjestyksen ja ilmoittautua kursseille. Opiskelija osaa käyttää keskeisiä tietojärjestelmiä ja kirjastoa. Opiskelija osaa reflektoida omia opiskelutaitojaan sekä motivaatiotaan opiskeluun. Opiskelija harjaantuu suunnittelemaan omaa ajankäyttöään.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tutustuminen yliopisto-opiskeluun, opiskelijalle tarjottaviin palveluihin ja opintoihin. Akateeminen ohjaus, opintosuunnitelman laatiminen. Opintojen suunnittelu ja seuraaminen, ajankäytön hallinta, opiskelun tietojärjestelmät. Sisältö vaihtelee vuosittain ja hakukohteittain.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot ja harjoitustehtävät.

Vaadittavat suoritukset ilmoitetaan viimeistään kurssin alkaessa MyCoursesissa. 

Elaboration of the evaluation criteria and methods, and acquainting students with the evaluation (applies in this implementation): 

Kurssin läpäiseminen edellyttää kaikille yhteisten ja vaihtoehtoisten tehtävien hyväksyttyä suoritusta.

Yhteiset tehtävät ovat

  • Ajankäytön suunnttelu- ja seurantatehtävä
  • Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) sekä akateminen ohjaus

Vaihtoehtoisia tehtäväkokonaisuuksia tulee suorittaa kaksi. Vaihtoehdot on esitelty ryhmävalinnan yhteydessä kurssin työtilassa.

Tehtäviin liittyvistä palautuksistaan opiskelija saa henkilökohtaisen palautteen. Kurssin tulokset julkaistaan kesäkuun 2019 alussa ja julkaisun jälkeen omien suoritusten arviointiin voi tutustua ottamalla assistenttiin yhteyttä.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kontaktiopetusta 10 h

Itsenäistä työskentelyä 17 h

Details on calculating the workload (applies in this implementation): Kontaktiopetus:
Pakolliset luennot ja ryhmätyöpajat: 6 h
Valinnaiset luennot ja ryhmätyöpajat: 0-4 h
YHTEENSÄ: 6-10h

Itsenäinen työskentely:
Kaikille yhteiset tehtävät: 5h
Valinnaiset tehtävät: 8-14h
YHTEENSÄ: 13-19h

Kurssin ajoittuminen lukuvuodelle riippuu opiskelijan valinnoista.


Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opinto-opas, luentomateriaalit, Into-portaali, muut opetuksessa jaettavat materiaalit

Details on the course materials (applies in this implementation): 

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssin ELEC-0.1000 Johdatus opiskeluun ja sähkötekniikan toimialaan sekä ELECin opiskelijoille kurssin T-106.1110 Johdatus Aalto-yliopiston IT-palveluihin

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELEC-A0110

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Hyväksytty - hylätty

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodissa

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kieliluokka 1: suomi

Details on the schedule (applies in this implementation): 

aikataulu
PeriodiAihePakollinen/vaihtoehtoinenKontaktiopetusItsenäiset tehtävät
I
Akateemiset opiskelutaidot

vaihtoehtoinen

luento

ennakko- ja reflektiotehtävä

 I Introduction to intercultural communication vaihtoehtoinen työpaja ennakko- ja reflektiotehtävä
IIAjankäyttö ja -hallinta
pakollinenluento
suunnittelu- ja seurantatehtävät
IIIUratavoitteet ja -suunnitelmat
vaihtoehtoinen
-

pohdintatehtävät ja reflektio
 III HOPS pakollinen luento ja ohjaajatapaaminen opintosuunnitelman laatiminen
IVVoimavaroja opiskeluun
vaihtoehtoinen
työpaja

ennakko- ja reflektiotehtävä
IV
Lukutehtävävaihtoehtoinen-aktiivinen lukeminen, käytännön kokeilu ja reflektioDescription

Registration and further information