Omfattning: 1

Tidtabel: 18.09.2018 - 31.05.2019

Kontaktuppgifter till kursens personal (gäller denna kursomgång): Assistentti Piia Ylitalo (piia.ylitalo@aalto.fi) vastaa kurssin suorittamiseen liittyviin kysymyksiin. Laita viestiin mukaan oma opiskelijanumerosi ja/tai pääaineesi.

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

I - V 2018-2019 (syksy & kevät)

I - V 2019-2020 (syksy & kevät)

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet yliopisto-opintoihin. Hän osaa etsiä tietoa ja hoitaa opintoasioitaan, löytää tarvittavien tukipalveluiden äärelle ja osaa suunnitella omaa opiskeluaan lyhyellä ja pitkällä tähtäyksellä. Opiskelija osaa tehdä opintosuunnitelman ja lukujärjestyksen ja ilmoittautua kursseille. Opiskelija osaa käyttää keskeisiä tietojärjestelmiä ja kirjastoa. Opiskelija osaa reflektoida omia opiskelutaitojaan sekä motivaatiotaan opiskeluun. Opiskelija harjaantuu suunnittelemaan omaa ajankäyttöään.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Tutustuminen yliopisto-opiskeluun, opiskelijalle tarjottaviin palveluihin ja opintoihin. Akateeminen ohjaus, opintosuunnitelman laatiminen. Opintojen suunnittelu ja seuraaminen, ajankäytön hallinta, opiskelun tietojärjestelmät. Sisältö vaihtelee vuosittain ja hakukohteittain.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot ja harjoitustehtävät.

Vaadittavat suoritukset ilmoitetaan viimeistään kurssin alkaessa MyCoursesissa. 

Närmare information om bedömningsgrunderna och -metoderna och om hur den studerande kan ta del av bedömningen (gäller denna kursomgång): 

Kurssin läpäiseminen edellyttää kaikille yhteisten ja vaihtoehtoisten tehtävien hyväksyttyä suoritusta.

Yhteiset tehtävät ovat

  • Ajankäytön suunnttelu- ja seurantatehtävä
  • Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) sekä akateminen ohjaus

Vaihtoehtoisia tehtäväkokonaisuuksia tulee suorittaa kaksi. Vaihtoehdot on esitelty ryhmävalinnan yhteydessä kurssin työtilassa.

Tehtäviin liittyvistä palautuksistaan opiskelija saa henkilökohtaisen palautteen. Kurssin tulokset julkaistaan kesäkuun 2019 alussa ja julkaisun jälkeen omien suoritusten arviointiin voi tutustua ottamalla assistenttiin yhteyttä.

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kontaktiopetusta 10 h

Itsenäistä työskentelyä 17 h

Preciserad belastningsberäkning (gäller denna kursomgång): Kontaktiopetus:
Pakolliset luennot ja ryhmätyöpajat: 6 h
Valinnaiset luennot ja ryhmätyöpajat: 0-4 h
YHTEENSÄ: 6-10h

Itsenäinen työskentely:
Kaikille yhteiset tehtävät: 5h
Valinnaiset tehtävät: 8-14h
YHTEENSÄ: 13-19h

Kurssin ajoittuminen lukuvuodelle riippuu opiskelijan valinnoista.


Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Opinto-opas, luentomateriaalit, Into-portaali, muut opetuksessa jaettavat materiaalit

Närmare information om kursmaterial (gäller denna kursomgång): 

Ersättande prestationer (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssin ELEC-0.1000 Johdatus opiskeluun ja sähkötekniikan toimialaan sekä ELECin opiskelijoille kurssin T-106.1110 Johdatus Aalto-yliopiston IT-palveluihin

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELEC-A0110

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Hyväksytty - hylätty

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodissa

Tilläggsinformation (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kieliluokka 1: suomi

Närmare information om tidtabellen (gäller denna kursomgång): 

aikataulu
PeriodiAihePakollinen/vaihtoehtoinenKontaktiopetusItsenäiset tehtävät
I
Akateemiset opiskelutaidot

vaihtoehtoinen

luento

ennakko- ja reflektiotehtävä

 I Introduction to intercultural communication vaihtoehtoinen työpaja ennakko- ja reflektiotehtävä
IIAjankäyttö ja -hallinta
pakollinenluento
suunnittelu- ja seurantatehtävät
IIIUratavoitteet ja -suunnitelmat
vaihtoehtoinen
-

pohdintatehtävät ja reflektio
 III HOPS pakollinen luento ja ohjaajatapaaminen opintosuunnitelman laatiminen
IVVoimavaroja opiskeluun
vaihtoehtoinen
työpaja

ennakko- ja reflektiotehtävä
IV
Lukutehtävävaihtoehtoinen-aktiivinen lukeminen, käytännön kokeilu ja reflektioBeskrivning

Anmälning och tillläggsinformation