Laajuus: 5

Aikataulu: 09.01.2019 - 10.04.2019

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa): 

Luennoitsija: professori Jussi Ryynänen

Pääassistentti: Sanna Heikkinen (sanna.heikkinen@aalto.fi), huone TUAS 2138

Assistentit: Okko Järvinen, Mikko Martelius, Sami Rahkola ja Miikka Tenhunen

Opetusperiodi (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

III-IV 2018 - 2019 (kevät)
III-IV 2019 - 2020 (kevät)

Osaamistavoitteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Ymmärtää ja pystyä analysoimaan kohinan ja epälineaarisuuden vaikutusta vahvistimissa. Ymmärtää takaisinkytkennän vaikutus vahvistimen eri ominaisuuksiin ja analysoida tavallisimpia kytkentöjä. Tuntea tavallisimpia ylemmän tason lohkoja ja niiden toiminta ja suunnitteluperiaatteita. Osaa soveltaa yksinkertaisten logiikkapiirien suunnittelun Boolean algebran, Karnaugh'n kartan ja logiikkaporttien avulla.

Sisältö (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kohina ja epälineaarinen särö vahvistimissa. Vahvistimien takaisinkytkentä, stabiilius ja taajuuskompensointi. Suodatin- ja oskillaattorikytkentöjä. A/D- ja D/A-muuntimet. Totuustaulu, POS- ja SOP-esitys, Karnaugh'n kartat, Boolean algebra, CMOS-logiikkaportit ja niiden toteuttaminen. Tilakoneet. Labrat.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Tentti, laboratoriotyöt, luentokuulustelut ja palaute, aktiivinen laskuharjoituksiin osallistuminen, simulaatiot

Tarkennetut arviointiperusteet ja -menetelmät ja tutustuminen arviointiin (koskee tätä kurssikertaa): 

Kurssin suoritus

 • Kurssista EI voi päästä läpi pelkällä tentillä. Tarvitset pisteitä muistakin osuuksista!
 • Arvosana määräytyy kokonaispisteiden perusteella.
 • Osasuoritukset ovat voimassa vain yhden lukuvuoden! Eli, kun kurssi alkaa uudelleen, niin edellisen vuoden pisteet eivät ole enää voimassa.
 • 5. periodissa on rästilaboratorio sekä -simulaatio mahdollisuudet. Tällöin voit tehdä maksimissaan yhden puuttuvan simulaation sekä yhden puuttuvan
  laboratoriotyön. Puuttuva tarkoittaa siis sellaista
  simulaatiota/laboratoriotyötä, jota et ole palauttanut ollenkaan (0p
  arvoinen palautus on suoritus, ei puuttuva!).
 • Välikokeita EI voi uusia. Tentit kurssista järjestetään toukokuussa sekä syyskuussa.
Pisteiden saaminen

Pisteet jakautuvat seuraavasti

Mitä?Piste / kpl
Yhteensä%
Luentokuulustelut, 10kpl
18*
8
Laskuharjoitukset, 10kpl
11010
Simulaatiot, 4kpl
2,51010
Laboratoriotyöt, 2kpl
1020
20
Välikokeet, 2kpl
255050
Palaute, 1kpl
2
2
2
Yhteensä
100100
* Luentokuulustelut arvostellaan asteikolla 0, 0,5p ja 1p.
Luentokuulusteluja on joka luentoon liittyen, mutta vain parhaiden
kahdeksan (8) pisteet otetaan huomioon arvostelussa. Luentokuusteluissa on mukana kaksi MyCourses-tehtävää, yksi
luentokuulustelu per periodi korvataan MyCourses-tehtävällä. Kuulustelu avataan luennon alkaessa ja suoritus
pitää palauttaa keskiviikon loppuun mennessä (eli samana päivänä klo
23:59 mennessä), suorituskertoja on yksi ja suoritusaikaa yksi
tunti.

Laskuharjoituksissa
aktiivisesta noin kahden tunnin laskemisesta saa yhden pisteen. HUOMAA,
että kaikkien kierroksen tehtävien tekeminen vie yleensä enemmän aikaa
kuin 2h, joten sinun oletetaan laskevan myös kotona itsenäisesti!

Jos
et kuitenkaan pääse paikalle tai halua tulla laskareihin, vaan haluat
laskea tehtävät
itsenäisesti kotona, niin voit tulla näyttämään lasketut tehtävät
laskareihin (huomaa, on tultava viimeistään samalla viikolla kuin ko.
laskarit ovat!) tai sovittava aika pääassistentin kanssa. Voit myös
laittaa tehtävät selkeästi kirjoitettuna (kuvat laskuista riittää)
sähköpostilla pääassistentille viimeistään laskarikierroksen viimeisenä
päivänä ennen malliratkaisujen ilmestymista. Muista, että tällöin
odotetaan kaikkien tehtävien tekemistä.

Etukäteen voi siis käydä näyttämässä laskujaan, mutta jälkikäteen pisteitä ei enää saa.

Simulaatioista
saat pisteet eri tehtävien pisteytyksen mukaan.
Simulaatioharjoituksissa käyminen on vapaaehtoista eikä vaikuta
pisteiden saamiseen, mutta muista, että vain siellä annetaan apua
simulaatioiden tekemiseen!

Laboratoriotyöt tehdään pareittain. Viime vuosina labroista saatiin yleensä 5-10 pistettä per laboratoriotyö.

Välikokeet on
suositeltu tapa kurssin suorittamiseen. Jos et pääse paikalle toiseen
tai molempiin välikokeisiin, suorita kurssi tentillä (yht. 50p).
Tenttimahdollisuudet ovat (n.) touko- ja syyskuussa.

Alustavat arvosanarajat

Alla
olevat pistemäärät voivat muuttua kurssin yhteispisteiden perusteella
(arvosanat 2-5). Läpipääsyraja on kuitenkin aina 49,5 pistettä.

PisteetAS
90-1005
80-89,54
70-79,53
60-69,52
49.5-59,51
≥ 40
0*
 < 40 0

* Suoritusmahdollisuus kymmenellä lisätehtävällä.

Työmäärä toteutustavoittain (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, laskuharjoitukset, simuloinnit, laboratoriotyöt 64h

Omaa työtä 52h

Tentti 4h

Tarkennettu kuormittavuuslaskelma (koskee tätä kurssikertaa): 

Luennot 10*2h + valmistautumista 10*2h = 40h

Laskuharjoitukset 10*2h + omaa laskemista 10*2h = 40h

Laboratoriotyöt 2*4h + valmistautumista 2*2h = 12h

Simulaatiot 4*4h = 16h

Välikokeet 2*2h = 4h

Oppimateriaali (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Sedra - Smith: Microelectronic Circuits (4th, 5th, 6th tai 7th edition), Oxford University Press, 1998 ja opetusmonisteita.

Lisäksi Mano - Kime: Logic and Computer Design Fundamentals (4th edition), Pearson Prentice Hall, 2007

Korvaavuudet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa opintojakson S-87.2020

Kurssin kotisivu (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELEC-C3240

Esitiedot (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Elektroniikka 1 tai vastaavat tiedot.

Arvosteluasteikko (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Ilmoittautuminen (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Lisätietoja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

kieliluokka 1: suomi

Osasuoritukset voimassa vain yhden lukuvuoden.

Opintojakson kuvaus

Ilmoittautuminen ja lisätiedot