Omfattning: 5

Tidtabel: 25.02.2019 - 20.05.2019

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

IV-V (kevät)

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää aiempaa syvällisemmin, miten energiatekniikan teorioita voidaan soveltaa käytännön elämään ja mitä rajoitteita soveltamiseen saattaa liittyä. Opiskelija tuntee alan liiketoimintaa ja siihen liittyviä mahdollisuuksia sekä alan yhteiskunnallisia näkökohtia ja viranomaissäätelyä.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Itsenäisesti ja ryhmissä toteutettavia vierailukäyntejä ja projektitöitä, joiden puitteissa opiskelijat tutustuvat erilaisiin energiateknisiin laitteisiin ja järjestelmiin käytännössä.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, vierailukäynnit ja projektityöt. Opiskelijat esittelevät töitään itsenäisesti ja ryhmissä. Arvostelussa painotetaan itsenäistä tiedonhankintaa ja kykyä tiedon kriittiseen arviointiin, omien johtopäätösten tekemiseen ja niiden selkeään esittämiseen. Kurssin opetustilaisuuksissa on läsnäolopakko.

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ENE-C2001

Förkunskaper (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

ENY-C2001 Termodynamiikka ja lämmönsiirto (5 op) ja ENY-C2002 Energia ja ympäristö (5 op)

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi arvostellaan asteikolla 0-5, missä nolla on hylätty arvosana ja 1-5 ovat hyväksyttyjä arvosanoja

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssille ilmoittaudutaan WebOodin kautta

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation