Credits: 2

Schedule: 03.09.2018 - 05.11.2018

Contact information for the course (applies in this implementation): 

Kurssin henkilökuntaan saa yhteyden sähköpostilla advisors-eng@aalto.fi

 

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I (Syksy)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijan opintojen sujuvaa käynnistymistä ja integroitumista korkeakouluun sekä tutustumista
tiedeyhteisöön.


Kurssin jälkeen opiskelija:

  • osaa käyttää Aalto-yliopiston tietojärjestelmiä
  • osaa hyödyntää Aalto-yliopiston tarjoamia palveluja
  • tuntee tutkintorakenteen ja korkeakoulun akateemiset opetus- ja opiskelukäytännöt
  • on pohtinut opiskelutavoitteitaan ja opiskelumotivaatiota
  • osaa suunnitella ja seurata ajankäyttöään ja opintojaan ja hyödyntää erilaisia opiskelutekniikoita sekä laatia henkilökohtaisen kehittymisprojektisuunnitelman Personal Development Project Plan, (PDPP)
  • osoittaa osaamistaan oppimisportfolion avulla. Oppimisportfolio voi pitää sisällään konkreettisia tuotoksia, kirjoitusta ja / tai visuaalisia esityksiä.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Korkeakouluun integroituminen, Aalto-yliopiston tietojärjestelmät, akateemiset opetus- ja opiskelukäytännöt, opiskelutaidot, ajankäytönhallinta, opiskeluhyvinvointi, HOPS, henkilökohtainen kehittymisprojektisuunnitelma ja oppimisportfolio.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Orientaatiokurssin pääasialliset työskentelymuodot ovat kontaktiopetus sekä itsenäinen työskentely.

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luentomateriaali, videomateriaali, sähköinen opinto-opas.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

ENG-A1004 tai ENG-A1008 (2 op)

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ENG-A1100

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Hyväksytty/hylätty

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssille ilmoittaudutaan WebOodin kautta

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

email: advisors-eng@aalto.fi

Details on the schedule (applies in this implementation): 

Kurssin tarkka aikataulu

Description

Registration and further information