Laajuus: 2

Aikataulu: 27.09.2018 - 22.01.2019

Opetusperiodi (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

I (syksy) - V (kevät)

Osaamistavoitteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Syventävän harjoittelun jälkeen opiskelija
- tuntee tekniikan alan työtehtäviä
- on syventänyt omaa ura-ajatteluaan
- osaa selittää tuotteiden ja palveluiden kehitys- ja tuotantoprosesseja ja tuotteiden ja palveluiden elinkaareen vaikuttavia tekijöitä
- pystyy hahmottamaan tekniikan alan työtehtäviin liittyviä kokonaisuuksia ja prosesseja.
- ymmärtää tekniikan alan työtehtäviin liittyviä eettisiä kysymyksiä ja niiden merkityksen omassa työssään
Syventävä harjoittelu valmentaa opiskelijaa valitsemaan itselleen sopivia opiskelumenetelmiä. Syventävän harjoittelun jälkeen kirjoitettavan raportin tavoitteena on tukea opiskelijan valmiuksia pohtia omaa opintosuunnitelmaansa ylemmässä perustutkinnossa.

Sisältö (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Työharjoittelu sekä siitä kirjoitettava reflektoiva raportti ja informaatiotilaisuudet ennen harjoittelua II- ja V-periodeissa ja harjoittelun jälkeen I-periodissa.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Syventävä harjoittelu koostuu työharjoittelusta yrityksessä tai muussa työyhteisössä sekä ohjeiden mukaan laaditusta harjoitteluraportista. Harjoittelukurssin suoritus (2 op) edellyttää vähintään 4 viikkoa kokopäivätoimista
työskentelyä.

Oppimateriaali (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Mahdollinen oppimateriaali ilmoitetaan luennolla.

Kurssin kotisivu (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ENG-A3031

Esitiedot (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Suositeltavat esitietokurssit ENG-A1010 ja ENG-A2020 tai ENG-A2021

Arvosteluasteikko (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Hyväksytty/hylätty

Ilmoittautuminen (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssille ilmoittaudutaan WebOodin kautta

Lisätietoja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

ENG-A3031 on kandidaatin tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin kuuluva kurssi. Mikäli opiskelija suorittaa syventävän harjoittelun ulkomailla, suoritukseksi kirjataan ENG-A3031 Syventävä harjoittelu ulkomailla.
Kandidaatin tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin voi sisällyttää harjoittelua enintään 5 op seuraavasti:
- ENG-A1010 Harjoittelupassi, 1 op (suositus: 1. opiskeluvuosi)
- ENG-A2020 Työympäristöharjoittelu, 2 op tai vaihtoehtoisesti
- ENG-A2021 Työympäristöharjoittelu ulkomailla, 2 op
- suositus kahdelle edellä mainitulle: suoritetaan 1. ja 2. opiskeluvuoden välisenä kesänä
- ENG-A3030 Syventävä harjoittelu, 2 op tai vaihtoehtoisesti
- ENG-A3031 Syventävä harjoittelu ulkomailla 2 op
- suositus kahdelle edellä mainitulle: suoritetaan 2. ja 3. opiskeluvuoden välisenä kesänä

Harjoittelukurssit suositellaan suoritettaviksi edellä luetellussa järjestyksessä, mutta kursseja voi valita ja suorittaa myös yksittäin ja eri suorittamisjärjestyksessä.

 

Opintojakson kuvaus

Ilmoittautuminen ja lisätiedot