Omfattning: 2

Tidtabel: 27.09.2018 - 22.01.2019

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

I (syksy) - V (kevät)

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Syventävän harjoittelun jälkeen opiskelija
- tuntee tekniikan alan työtehtäviä
- on syventänyt omaa ura-ajatteluaan
- osaa selittää tuotteiden ja palveluiden kehitys- ja tuotantoprosesseja ja tuotteiden ja palveluiden elinkaareen vaikuttavia tekijöitä
- pystyy hahmottamaan tekniikan alan työtehtäviin liittyviä kokonaisuuksia ja prosesseja.
- ymmärtää tekniikan alan työtehtäviin liittyviä eettisiä kysymyksiä ja niiden merkityksen omassa työssään
Syventävä harjoittelu valmentaa opiskelijaa valitsemaan itselleen sopivia opiskelumenetelmiä. Syventävän harjoittelun jälkeen kirjoitettavan raportin tavoitteena on tukea opiskelijan valmiuksia pohtia omaa opintosuunnitelmaansa ylemmässä perustutkinnossa.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Työharjoittelu sekä siitä kirjoitettava reflektoiva raportti ja informaatiotilaisuudet ennen harjoittelua II- ja V-periodeissa ja harjoittelun jälkeen I-periodissa.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Syventävä harjoittelu koostuu työharjoittelusta yrityksessä tai muussa työyhteisössä sekä ohjeiden mukaan laaditusta harjoitteluraportista. Harjoittelukurssin suoritus (2 op) edellyttää vähintään 4 viikkoa kokopäivätoimista
työskentelyä.

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Mahdollinen oppimateriaali ilmoitetaan luennolla.

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ENG-A3031

Förkunskaper (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Suositeltavat esitietokurssit ENG-A1010 ja ENG-A2020 tai ENG-A2021

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Hyväksytty/hylätty

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssille ilmoittaudutaan WebOodin kautta

Tilläggsinformation (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

ENG-A3031 on kandidaatin tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin kuuluva kurssi. Mikäli opiskelija suorittaa syventävän harjoittelun ulkomailla, suoritukseksi kirjataan ENG-A3031 Syventävä harjoittelu ulkomailla.
Kandidaatin tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin voi sisällyttää harjoittelua enintään 5 op seuraavasti:
- ENG-A1010 Harjoittelupassi, 1 op (suositus: 1. opiskeluvuosi)
- ENG-A2020 Työympäristöharjoittelu, 2 op tai vaihtoehtoisesti
- ENG-A2021 Työympäristöharjoittelu ulkomailla, 2 op
- suositus kahdelle edellä mainitulle: suoritetaan 1. ja 2. opiskeluvuoden välisenä kesänä
- ENG-A3030 Syventävä harjoittelu, 2 op tai vaihtoehtoisesti
- ENG-A3031 Syventävä harjoittelu ulkomailla 2 op
- suositus kahdelle edellä mainitulle: suoritetaan 2. ja 3. opiskeluvuoden välisenä kesänä

Harjoittelukurssit suositellaan suoritettaviksi edellä luetellussa järjestyksessä, mutta kursseja voi valita ja suorittaa myös yksittäin ja eri suorittamisjärjestyksessä.

 

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation