Credits: 5

Schedule: 10.09.2018 - 05.12.2018

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I-II (syksy)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää ja hallitsee termodynamiikan perusteorian, sen loogisen rakenteen ja käsitteet sekä osaa lämmönsiirto-opin alkeita.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Termodynamiikan pääsäännöt ja näistä täsmällisesti johdettu perusteoria. Lämpö- ja virtausteknisten laitteiden analysointi termodynamiikan avulla. Lämmönsiirto-opin perusilmiöt ja yksinkertaiset lämmönsiirtolaskelmat. 

Kurssin suorittaneella opiskelijalla on nykyaikaisen tutkimuksen mukainen kokonaiskuva termodynaamisen analyysin perusideoista ja sovellutusmahdollisuuksista tekniikan eri alueilla.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot ja laskuharjoitukset. Kurssi suoritetaan kotilaskuilla, joista osa on yksilötöitä, osa ryhmätöitä.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot 12 x 2 h = 24 h, laskutuvat 12 x 2 h = 24 h, itsenäinen työ 85 h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Markku Lampinen: Termodynamiikan perusteet. Otatieto 582.

Muuta suositeltavaa kirjallisuutta ilmoitetaan MyCourses-oppimisympäristössä.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ene-39.2001 Termodynamiikka ja lämmönsiirto

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ENY-C2001

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ensimmäisen vuoden opinnot

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi arvostellaan asteikolla 0-5, missä nolla on hylätty arvosana ja 1-5 ovat hyväksyttyjä arvosanoja

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssille ilmoittaudutaan WebOodin kautta

Description

Registration and further information