Laajuus: 5

Aikataulu: 10.09.2018 - 05.12.2018

Opetusperiodi (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

I-II (syksy)

Osaamistavoitteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää ja hallitsee termodynamiikan perusteorian, sen loogisen rakenteen ja käsitteet sekä osaa lämmönsiirto-opin alkeita.

Sisältö (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Termodynamiikan pääsäännöt ja näistä täsmällisesti johdettu perusteoria. Lämpö- ja virtausteknisten laitteiden analysointi termodynamiikan avulla. Lämmönsiirto-opin perusilmiöt ja yksinkertaiset lämmönsiirtolaskelmat. 

Kurssin suorittaneella opiskelijalla on nykyaikaisen tutkimuksen mukainen kokonaiskuva termodynaamisen analyysin perusideoista ja sovellutusmahdollisuuksista tekniikan eri alueilla.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot ja laskuharjoitukset. Kurssi suoritetaan kotilaskuilla, joista osa on yksilötöitä, osa ryhmätöitä.

Työmäärä toteutustavoittain (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot 12 x 2 h = 24 h, laskutuvat 12 x 2 h = 24 h, itsenäinen työ 85 h

Oppimateriaali (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Markku Lampinen: Termodynamiikan perusteet. Otatieto 582.

Muuta suositeltavaa kirjallisuutta ilmoitetaan MyCourses-oppimisympäristössä.

Korvaavuudet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Ene-39.2001 Termodynamiikka ja lämmönsiirto

Kurssin kotisivu (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ENY-C2001

Esitiedot (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Ensimmäisen vuoden opinnot

Arvosteluasteikko (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi arvostellaan asteikolla 0-5, missä nolla on hylätty arvosana ja 1-5 ovat hyväksyttyjä arvosanoja

Ilmoittautuminen (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssille ilmoittaudutaan WebOodin kautta

Opintojakson kuvaus

Ilmoittautuminen ja lisätiedot