Omfattning: 5

Tidtabel: 10.09.2018 - 05.12.2018

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

I-II (syksy)

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää ja hallitsee termodynamiikan perusteorian, sen loogisen rakenteen ja käsitteet sekä osaa lämmönsiirto-opin alkeita.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Termodynamiikan pääsäännöt ja näistä täsmällisesti johdettu perusteoria. Lämpö- ja virtausteknisten laitteiden analysointi termodynamiikan avulla. Lämmönsiirto-opin perusilmiöt ja yksinkertaiset lämmönsiirtolaskelmat. 

Kurssin suorittaneella opiskelijalla on nykyaikaisen tutkimuksen mukainen kokonaiskuva termodynaamisen analyysin perusideoista ja sovellutusmahdollisuuksista tekniikan eri alueilla.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot ja laskuharjoitukset. Kurssi suoritetaan kotilaskuilla, joista osa on yksilötöitä, osa ryhmätöitä.

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot 12 x 2 h = 24 h, laskutuvat 12 x 2 h = 24 h, itsenäinen työ 85 h

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Markku Lampinen: Termodynamiikan perusteet. Otatieto 582.

Muuta suositeltavaa kirjallisuutta ilmoitetaan MyCourses-oppimisympäristössä.

Ersättande prestationer (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Ene-39.2001 Termodynamiikka ja lämmönsiirto

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ENY-C2001

Förkunskaper (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Ensimmäisen vuoden opinnot

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi arvostellaan asteikolla 0-5, missä nolla on hylätty arvosana ja 1-5 ovat hyväksyttyjä arvosanoja

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssille ilmoittaudutaan WebOodin kautta

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation