Credits: 5

Schedule: 11.09.2018 - 12.12.2018

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I-II (syksy)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan opiskelija:

 • ymmärtää mitä vesi- ja ympäristötekniikka oppialana on ja pystyy kuvailemaan alan keskeistä sisältöä ja käsitteistöä
 • ymmärtää veden kierron perusteet, pystyy kuvailemaan vesivarojen kytköksiä yhdyskuntien veden tarpeeseen sekä ymmärtää ympäristötekniikkaan liittyvät keskeiset periaatteet
 • pystyy kuvailemaan yhdyskuntien vesihuollon kokonaisuuden sekä niiden järjestämisen perusperiaatteet
 • ymmärtää millaisia laskentamenetelmiä ja työkaluja vesi- ja ympäristötekniikkaan liittyy ja osaa käyttää keskeisimpiä laskentamenetelmiä
 • pystyy toimimaan ryhmässä annetusta lukumateriaalista vuorovaikutteisesti keskustellen ja yhdessä ongelmia ratkoen
 • hahmottaa vesi- ja ympäristötekniikan poikkitieteellisyyden ja osaa viestiä alan keskeisiin käsitteisiin liittyen toisten alojen edustajien kanssa
 • Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

  Vesi- ja ympäristötekniikan keskeiset sisällöt sekä niihin liittyvät menetelmät, kuten hydrologinen kierto ja sen osa-alueet; globaalit vesivarat; yhdyskuntien vesihuolto; ympäristötekniikka ja ympäristöriskien arviointi.

  Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

  Luennot, lukupiiri/ryhmätyö sekä viikkoharjoitukset.

  Arviointiperusteina lukupiiri-/ryhmätyöt (50%) ja viikkoharjoitukset (50%).

  Toteutusmuodon vuoksi lukupiireissä ja luennoilla on pakollinen läsnäolo.

   

  Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

  Luennoilla jaettava materiaali sekä muut ilmoitettavat lähteet.

  Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

  Korvaa kurssin Yhd-12.1020 Vesitekniikan perusteet (4 op)

  Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

  https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ENY-C2003

  Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

  Kurssi arvostellaan asteikolla 0-5, missä nolla on hylätty arvosana ja 1-5 ovat hyväksyttyjä arvosanoja.

  Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

  Kurssille ilmoittaudutaan WebOodin kautta

  Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

  Toteutusmuodon vuoksi lukupiireissä ja luennoilla on pakollinen läsnäolo. Lukupiiriryhmät jaetaan ensimmäisellä luennolla, jolle osallistuminen on täten pakollista.

  Description

  Registration and further information