Laajuus: 5

Aikataulu: 10.09.2018 - 19.10.2018

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Tommi Mikkola (kevät), Ossi Kaario (syksy)

Opetusperiodi (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

IV-V (kevät), I (syksy)

Osaamistavoitteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin keskeisenä osaamistavoitteena on opiskelijan virtausmekaanisen yleissivistyksen kehittäminen. Paino on keskeisten käsitteiden, terminologian, keskeisten virtausilmiöiden ja yksinkertaisten perusvirtausongelmien ratkaisutekniikoiden oppimisessa. Kurssin suorittanut opiskelija osaa käyttää virtausmekaniikan termistöä ja osaa selittää, mitä virtausmekaniikan keskeiset käsitteet tarkoittavat, mihin periaatteisiin virtausmekaniikan perusyhtälöt perustuvat ja miten yhtälöitä voidaan yksinkertaistaa. Opiskelija osaa selittää dimensioanalyysin perusajatuksen ja soveltaa sitä virtausmekaniikassa esimerkiksi koetulosten skaalaamiseksi. Opiskelija osaa ratkaista yksinkertaisia virtausteknisiä ongelmia, kuten määrittää putkiston tilavuusvirran, painehäviön tai pumpun nostokorkeuden ja määrittää kappaleisiin vaikuttavia voimia, momentteja tai pyörivien virtauskoneiden ominaisuuksia virtausnopeuksien perusteella.

Sisältö (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Levossa oleva fluidi ja paine; fluidin liike; Bernoullin yhtälö ja sen käyttö; kontrollitilavuusajattelu ja säilymisperiaate virtausmekaniikassa; energiayhtälö, häviöt ja laajennettu Bernoullin yhtälö; differentiaalimuotoiset yhtälöt; potentiaalivirtaus ja ratkaisujen superponointi; dimensioanalyysi; putkivirtaukset; rajakerros ja virtaus kappaleiden ympäri; vastus ja nostovoima; pyörivät virtauskoneet.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, pakolliset harjoitukset ja vapaaehtoiset laskutuvat

Oppimateriaali (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Young, Munson, Okiishi ja Huebsch: Introduction to fluid mechanics, 5th edition (myös muut painokset käyvät)

Korvaavuudet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssin Kul-34.3100 Virtausmekaniikan perusteet

Kurssin kotisivu (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=KJR-C2003

Arvosteluasteikko (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi arvostellaan asteikolla 0-5, missä nolla on hylätty arvosana ja 1-5 ovat hyväksyttyjä arvosanoja.

Ilmoittautuminen (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssille ilmoittaudutaan WebOodin kautta

Lisätietoja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kevään toteutuksen luennoi Tommi Mikkola ja syksyn toteutuksen Ossi Kaario

Opintojakson kuvaus

Ilmoittautuminen ja lisätiedot