Credits: 5

Schedule: 10.01.2019 - 10.04.2019

Contact information for the course (applies in this implementation): 

yliopistonlehtori Risto Ilola

- risto.ilola@aalto.fi

- 050 4005318

professori Iikka Virkkunen

- iikka.virkkunen@aalto.fi

- 045 6354415

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

III-IV (kevät 2019), III (kevät 2020)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

- osata erotella ja selittää materiaalitekniikan alan käsitteet ja terminologian
- osata yhdistää materiaaliominaisuudet ja valmistusmenetelmät
- osata luokitella materiaaliryhmät mekaanisten ja fysikaalisten ominaisuuksien perusteella
- osata analysoida deformaatio-, lujittumis- ja vauriomekanismeja kuten elastinen tai plastinen muodonmuutos, hauras ja sitkeä murtuma, väsymisvaurio, viruminen sekä korroosiomekanismit
- osata yhdistää aineensiirto-, erkautumis- ja transformaatiomekanismit materiaaleissa tapahtuviin mikrorakennemuutoksiin
- osata lukea materiaaliteknistä kirjallisuutta ja ammattilehtiä

 

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

- materiaalien (metallit, polymeerit, keraamit ja lasit, komposiitit, luonnonmateriaalit) mikrorakenteet, perusominaisuudet ja terminologia
- materiaalien käyttäytyminen kuormituksen ja ympäristön vaikutuksen alaisena
- vaurio- ja murtumismekanismit
- materiaalien ominaisuuksien määrittäminen ja mikrorakenteen vaikutus ominaisuuksiin

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, harjoitukset, tentti.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot

Harjoitukset

Tentti

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

CES EduPack

Ashby, M., Shercliff, H. ja Cebon, D. Materials: engineering, science, processing and design. Butterwoth-Heinemann.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssin Kon-67.3100 Konstruktiotekniikan materiaalioppi

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=KJR-C2004

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi arvostellaan asteikolla 0-5, missä nolla on hylätty arvosana ja 1-5 ovat hyväksyttyjä arvosanoja.

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssille ilmoittaudutaan WebOodin kautta

Description

Registration and further information