Credits: 5

Schedule: 11.09.2018 - 23.10.2018

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I (syksy)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

-systemaattisen tuotesuunnitteluprosessin ymmärtäminen
-systemaattisen tuotesuunnitteluprosessin soveltaminen valitussa sovelluskohteessa

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin tavoitteena on saavuttaa ymmärrys systemaattisesta tuotesuunnittelusta siten, että kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää teknisen tuotteen suunnitteluprosessin ja osaa soveltaa sitä eri sovelluskohteissa.

 

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot ja harjoitustyö. Opintojakson arvosanassa tentin arvosanan paino on 40 % ja harjoitustyön arvosanan 60 %. Tenttioikeus edellyttää harjoitustyön hyväksyttyä suoritusta.

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luentomateriaali ja jaettava lisäaineisto

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssin Kon-41.4199 Koneensuunnittelun menetelmät

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=KJR-C2005

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ei esitietovaatimuksia

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi arvostellaan asteikolla 0-5, missä nolla on hylätty arvosana ja 1-5 ovat hyväksyttyjä arvosanoja.

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssille ilmoittaudutaan WebOodin kautta

Description

Registration and further information