Laajuus: 5

Aikataulu: 11.09.2018 - 23.10.2018

Opetusperiodi (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

I (syksy)

Osaamistavoitteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

-systemaattisen tuotesuunnitteluprosessin ymmärtäminen
-systemaattisen tuotesuunnitteluprosessin soveltaminen valitussa sovelluskohteessa

Sisältö (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin tavoitteena on saavuttaa ymmärrys systemaattisesta tuotesuunnittelusta siten, että kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää teknisen tuotteen suunnitteluprosessin ja osaa soveltaa sitä eri sovelluskohteissa.

 

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot ja harjoitustyö. Opintojakson arvosanassa tentin arvosanan paino on 40 % ja harjoitustyön arvosanan 60 %. Tenttioikeus edellyttää harjoitustyön hyväksyttyä suoritusta.

Oppimateriaali (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Luentomateriaali ja jaettava lisäaineisto

Korvaavuudet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssin Kon-41.4199 Koneensuunnittelun menetelmät

Kurssin kotisivu (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=KJR-C2005

Esitiedot (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Ei esitietovaatimuksia

Arvosteluasteikko (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi arvostellaan asteikolla 0-5, missä nolla on hylätty arvosana ja 1-5 ovat hyväksyttyjä arvosanoja.

Ilmoittautuminen (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssille ilmoittaudutaan WebOodin kautta

Opintojakson kuvaus

Ilmoittautuminen ja lisätiedot