Omfattning: 5

Tidtabel: 11.09.2018 - 23.10.2018

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

I (syksy)

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

-systemaattisen tuotesuunnitteluprosessin ymmärtäminen
-systemaattisen tuotesuunnitteluprosessin soveltaminen valitussa sovelluskohteessa

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin tavoitteena on saavuttaa ymmärrys systemaattisesta tuotesuunnittelusta siten, että kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää teknisen tuotteen suunnitteluprosessin ja osaa soveltaa sitä eri sovelluskohteissa.

 

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot ja harjoitustyö. Opintojakson arvosanassa tentin arvosanan paino on 40 % ja harjoitustyön arvosanan 60 %. Tenttioikeus edellyttää harjoitustyön hyväksyttyä suoritusta.

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Luentomateriaali ja jaettava lisäaineisto

Ersättande prestationer (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssin Kon-41.4199 Koneensuunnittelun menetelmät

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=KJR-C2005

Förkunskaper (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Ei esitietovaatimuksia

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi arvostellaan asteikolla 0-5, missä nolla on hylätty arvosana ja 1-5 ovat hyväksyttyjä arvosanoja.

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssille ilmoittaudutaan WebOodin kautta

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation