Credits: 3

Schedule: 11.09.2018 - 18.10.2018

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Pasi Puranen

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

- osaat kommunikoida hyvin työ- ja liike-elämän jokapäiväisissä viestintätilanteissa

- kykenet analysoimaan talouselämän ilmiöitä ja yritysten toimintaympäristöä sekä suullisesti että kirjallisesti

- osaat hyödyntää Espanjan ja Latinalaisen Amerikan maiden kulttuuristen erityispiirteiden tuntemustasi

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla perehdytään yrityksen toimintaan espanjankielisessä liiketoimintaympäristössä teemoina muun muassa työnhaku ja rekrytointi, kokoukset ja neuvottelut, kansainvälinen kauppa. Lisäksi kurssilla perehdytään talouden eri osa-alueiden keskeiseen terminologiaan, mikä auttaa opiskelijaa ymmärtämään yritysten toimintaedellytyksiä ja kohdemaiden yleistä yhteiskuntakehitystä ajankohtaisaineiston avulla. Kurssilla tutustutaan espanjankielisten maiden taloushistoriaan ja sen vaikutuksiin sekä maiden liiketoimintakulttuuriin että nykyisiin talouden rakenteisiin. Vahvistetaan aikaisemmin opittuja kielen rakenteita.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

1. Ryhmäopetusta 24 h. Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn. Pakollinen läsnäolo 80%. Osallistuminen vahvistettava ensimmäisellä luennolla.

2. Harjoitustyöt (40 %)

3. Suullinen esitys (20%)

3. Kirjallinen loppukoe (40 %)

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

- kontaktiopetus 24 h

- opiskelijan itsenäinen työskentely 42 h

- arvioitava suullinen esitys ja kirjallinen tentti valmistautumisineen 14 h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opettajan oma materiaali

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssin 65B00201 Espanjankielinen yritysviestintä 2a (3 op)

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=LC-2241

CEFR level (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tavoitetaso: B1.2

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

LC-2233 Español 3c – Liike-elämän espanjaa tai vastaavat tiedot

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi-ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista. Kurssille otetaan enintään 25 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi täyttää tutkintosäännön vaatimukset pakollisesta vieraasta kielestä (tekniikan ala, ARTS).

Huom! Kurssi järjestetään, kun ryhmässä on ilmoittautuneita vähintään 10.

Description

Registration and further information