Laajuus: 3

Aikataulu: 11.09.2018 - 18.10.2018

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Pasi Puranen

Opetusperiodi (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

I

Osaamistavoitteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

- osaat kommunikoida hyvin työ- ja liike-elämän jokapäiväisissä viestintätilanteissa

- kykenet analysoimaan talouselämän ilmiöitä ja yritysten toimintaympäristöä sekä suullisesti että kirjallisesti

- osaat hyödyntää Espanjan ja Latinalaisen Amerikan maiden kulttuuristen erityispiirteiden tuntemustasi

Sisältö (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla perehdytään yrityksen toimintaan espanjankielisessä liiketoimintaympäristössä teemoina muun muassa työnhaku ja rekrytointi, kokoukset ja neuvottelut, kansainvälinen kauppa. Lisäksi kurssilla perehdytään talouden eri osa-alueiden keskeiseen terminologiaan, mikä auttaa opiskelijaa ymmärtämään yritysten toimintaedellytyksiä ja kohdemaiden yleistä yhteiskuntakehitystä ajankohtaisaineiston avulla. Kurssilla tutustutaan espanjankielisten maiden taloushistoriaan ja sen vaikutuksiin sekä maiden liiketoimintakulttuuriin että nykyisiin talouden rakenteisiin. Vahvistetaan aikaisemmin opittuja kielen rakenteita.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

1. Ryhmäopetusta 24 h. Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn. Pakollinen läsnäolo 80%. Osallistuminen vahvistettava ensimmäisellä luennolla.

2. Harjoitustyöt (40 %)

3. Suullinen esitys (20%)

3. Kirjallinen loppukoe (40 %)

Työmäärä toteutustavoittain (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

- kontaktiopetus 24 h

- opiskelijan itsenäinen työskentely 42 h

- arvioitava suullinen esitys ja kirjallinen tentti valmistautumisineen 14 h

Oppimateriaali (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Opettajan oma materiaali

Korvaavuudet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssin 65B00201 Espanjankielinen yritysviestintä 2a (3 op)

Kurssin kotisivu (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=LC-2241

Kurssin CEFR-taso (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Tavoitetaso: B1.2

Esitiedot (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

LC-2233 Español 3c – Liike-elämän espanjaa tai vastaavat tiedot

Arvosteluasteikko (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Ilmoittautuminen (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi-ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista. Kurssille otetaan enintään 25 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Lisätietoja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi täyttää tutkintosäännön vaatimukset pakollisesta vieraasta kielestä (tekniikan ala, ARTS).

Huom! Kurssi järjestetään, kun ryhmässä on ilmoittautuneita vähintään 10.

Opintojakson kuvaus

Ilmoittautuminen ja lisätiedot