Omfattning: 3

Tidtabel: 11.09.2018 - 18.10.2018

Ansvarslärare (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Pasi Puranen

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

I

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

- osaat kommunikoida hyvin työ- ja liike-elämän jokapäiväisissä viestintätilanteissa

- kykenet analysoimaan talouselämän ilmiöitä ja yritysten toimintaympäristöä sekä suullisesti että kirjallisesti

- osaat hyödyntää Espanjan ja Latinalaisen Amerikan maiden kulttuuristen erityispiirteiden tuntemustasi

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla perehdytään yrityksen toimintaan espanjankielisessä liiketoimintaympäristössä teemoina muun muassa työnhaku ja rekrytointi, kokoukset ja neuvottelut, kansainvälinen kauppa. Lisäksi kurssilla perehdytään talouden eri osa-alueiden keskeiseen terminologiaan, mikä auttaa opiskelijaa ymmärtämään yritysten toimintaedellytyksiä ja kohdemaiden yleistä yhteiskuntakehitystä ajankohtaisaineiston avulla. Kurssilla tutustutaan espanjankielisten maiden taloushistoriaan ja sen vaikutuksiin sekä maiden liiketoimintakulttuuriin että nykyisiin talouden rakenteisiin. Vahvistetaan aikaisemmin opittuja kielen rakenteita.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

1. Ryhmäopetusta 24 h. Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn. Pakollinen läsnäolo 80%. Osallistuminen vahvistettava ensimmäisellä luennolla.

2. Harjoitustyöt (40 %)

3. Suullinen esitys (20%)

3. Kirjallinen loppukoe (40 %)

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

- kontaktiopetus 24 h

- opiskelijan itsenäinen työskentely 42 h

- arvioitava suullinen esitys ja kirjallinen tentti valmistautumisineen 14 h

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Opettajan oma materiaali

Ersättande prestationer (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssin 65B00201 Espanjankielinen yritysviestintä 2a (3 op)

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=LC-2241

CEFR nivå (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Tavoitetaso: B1.2

Förkunskaper (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

LC-2233 Español 3c – Liike-elämän espanjaa tai vastaavat tiedot

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi-ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista. Kurssille otetaan enintään 25 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Tilläggsinformation (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi täyttää tutkintosäännön vaatimukset pakollisesta vieraasta kielestä (tekniikan ala, ARTS).

Huom! Kurssi järjestetään, kun ryhmässä on ilmoittautuneita vähintään 10.

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation