Credits: 3

Schedule: 30.10.2018 - 07.12.2018

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Pasi Puranen

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

II

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

- kykenet kommunikoimaan melko vaativissa työ- ja liike-elämän suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa

- pystyt ymmärtämään ajankohtaisia liike-elämän tekstejä ja hyödyntämään niitä yrityksen sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla perehdytään yrityksen toimintaan espanjankielisessä liiketoimintaympäristössä teemoina muun muassa yrityksen perustaminen, rahoitus, tuotanto ja tavaroiden valmistus. Kurssilla perehdytään myös yrityksen sisäiseen ja ulkoiseen kirjalliseen viestintään ja eri tekstityyppien hallintaan siten, että opiskelija pystyy tulkitsemaan yrityksen viestintää ja tuottamaan erilaisia tekstejä yrityksen käyttöön (tiedotteet, muistiot ja raportit) sekä seuraamaan itsenäisesti tiedotusvälineitä ja talouselämän erikoisjulkaisuja ja laatimaan niiden pohjalta sekä kirjallisia ja suullisia tiivistelmiä ja katsauksia. Kurssilla tutustutaan espanjan kielisten maiden taloushistoriaan ja sen vaikutuksiin sekä maiden liiketoimintakulttuuriin että nykyisiin talouden rakenteisiin. Vahvistetaan aikaisemmin opittuja kielen rakenteita.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

1. Kontaktiopetus 24h. Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn. Pakollinen läsnäolo 80%. Osallistuminen vahvistettava ensimmäisellä luennolla.

2. Kirjalliset harjoitustyöt (40%).

3. Suulliset esitykset / harjoitukset (20 %).

4. Kirjallinen lopputentti (40 %)

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

- kontaktiopetus 24 h
- opiskelijan itsenäinen työskentely 37 h
- arvioitava esitys valmistautumisineen 10 h
- kirjallinen tentti valmistautumisineen 10 h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opettajan oma materiaali

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssin 65B00202 Espanjankielinen yritysviestintä 2b (3 op)

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=LC-2242

CEFR level (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Lähtötaso: B1.2 Tavoitetaso: B2.1

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

LC-2241 Español 4a – Cultura y negocios tai vastaavat tiedot

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0 - 5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi-ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista. Kurssille otetaan enintään 25 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi täyttää tutkintosäännön vaatimukset pakollisesta vieraasta kielestä (tekniikan ala, ARTS).

Huom! Kurssi järjestetään, kun ryhmässä on ilmoittautuneita vähintään 10.

Additional information for the course (applies in this implementation): 

Kurssi on peruttu.

Description

Registration and further information