Laajuus: 3

Aikataulu: 30.10.2018 - 07.12.2018

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Pasi Puranen

Opetusperiodi (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

II

Osaamistavoitteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

- kykenet kommunikoimaan melko vaativissa työ- ja liike-elämän suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa

- pystyt ymmärtämään ajankohtaisia liike-elämän tekstejä ja hyödyntämään niitä yrityksen sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä

Sisältö (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla perehdytään yrityksen toimintaan espanjankielisessä liiketoimintaympäristössä teemoina muun muassa yrityksen perustaminen, rahoitus, tuotanto ja tavaroiden valmistus. Kurssilla perehdytään myös yrityksen sisäiseen ja ulkoiseen kirjalliseen viestintään ja eri tekstityyppien hallintaan siten, että opiskelija pystyy tulkitsemaan yrityksen viestintää ja tuottamaan erilaisia tekstejä yrityksen käyttöön (tiedotteet, muistiot ja raportit) sekä seuraamaan itsenäisesti tiedotusvälineitä ja talouselämän erikoisjulkaisuja ja laatimaan niiden pohjalta sekä kirjallisia ja suullisia tiivistelmiä ja katsauksia. Kurssilla tutustutaan espanjan kielisten maiden taloushistoriaan ja sen vaikutuksiin sekä maiden liiketoimintakulttuuriin että nykyisiin talouden rakenteisiin. Vahvistetaan aikaisemmin opittuja kielen rakenteita.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

1. Kontaktiopetus 24h. Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn. Pakollinen läsnäolo 80%. Osallistuminen vahvistettava ensimmäisellä luennolla.

2. Kirjalliset harjoitustyöt (40%).

3. Suulliset esitykset / harjoitukset (20 %).

4. Kirjallinen lopputentti (40 %)

Työmäärä toteutustavoittain (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

- kontaktiopetus 24 h
- opiskelijan itsenäinen työskentely 37 h
- arvioitava esitys valmistautumisineen 10 h
- kirjallinen tentti valmistautumisineen 10 h

Oppimateriaali (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Opettajan oma materiaali

Korvaavuudet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssin 65B00202 Espanjankielinen yritysviestintä 2b (3 op)

Kurssin kotisivu (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=LC-2242

Kurssin CEFR-taso (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Lähtötaso: B1.2 Tavoitetaso: B2.1

Esitiedot (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

LC-2241 Español 4a – Cultura y negocios tai vastaavat tiedot

Arvosteluasteikko (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

0 - 5

Ilmoittautuminen (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi-ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista. Kurssille otetaan enintään 25 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Lisätietoja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi täyttää tutkintosäännön vaatimukset pakollisesta vieraasta kielestä (tekniikan ala, ARTS).

Huom! Kurssi järjestetään, kun ryhmässä on ilmoittautuneita vähintään 10.

Toteutuksen lisätiedot (koskee tätä kurssikertaa): 

Kurssi on peruttu.

Opintojakson kuvaus

Ilmoittautuminen ja lisätiedot