Omfattning: 3

Tidtabel: 30.10.2018 - 07.12.2018

Ansvarslärare (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Pasi Puranen

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

II

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

- kykenet kommunikoimaan melko vaativissa työ- ja liike-elämän suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa

- pystyt ymmärtämään ajankohtaisia liike-elämän tekstejä ja hyödyntämään niitä yrityksen sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla perehdytään yrityksen toimintaan espanjankielisessä liiketoimintaympäristössä teemoina muun muassa yrityksen perustaminen, rahoitus, tuotanto ja tavaroiden valmistus. Kurssilla perehdytään myös yrityksen sisäiseen ja ulkoiseen kirjalliseen viestintään ja eri tekstityyppien hallintaan siten, että opiskelija pystyy tulkitsemaan yrityksen viestintää ja tuottamaan erilaisia tekstejä yrityksen käyttöön (tiedotteet, muistiot ja raportit) sekä seuraamaan itsenäisesti tiedotusvälineitä ja talouselämän erikoisjulkaisuja ja laatimaan niiden pohjalta sekä kirjallisia ja suullisia tiivistelmiä ja katsauksia. Kurssilla tutustutaan espanjan kielisten maiden taloushistoriaan ja sen vaikutuksiin sekä maiden liiketoimintakulttuuriin että nykyisiin talouden rakenteisiin. Vahvistetaan aikaisemmin opittuja kielen rakenteita.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

1. Kontaktiopetus 24h. Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn. Pakollinen läsnäolo 80%. Osallistuminen vahvistettava ensimmäisellä luennolla.

2. Kirjalliset harjoitustyöt (40%).

3. Suulliset esitykset / harjoitukset (20 %).

4. Kirjallinen lopputentti (40 %)

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

- kontaktiopetus 24 h
- opiskelijan itsenäinen työskentely 37 h
- arvioitava esitys valmistautumisineen 10 h
- kirjallinen tentti valmistautumisineen 10 h

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Opettajan oma materiaali

Ersättande prestationer (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssin 65B00202 Espanjankielinen yritysviestintä 2b (3 op)

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=LC-2242

CEFR nivå (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Lähtötaso: B1.2 Tavoitetaso: B2.1

Förkunskaper (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

LC-2241 Español 4a – Cultura y negocios tai vastaavat tiedot

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

0 - 5

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi-ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista. Kurssille otetaan enintään 25 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Tilläggsinformation (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi täyttää tutkintosäännön vaatimukset pakollisesta vieraasta kielestä (tekniikan ala, ARTS).

Huom! Kurssi järjestetään, kun ryhmässä on ilmoittautuneita vähintään 10.

Tilläggsinformation om kursen (gäller denna kursomgång): 

Kurssi on peruttu.

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation