Omfattning: 3

Tidtabel: 16.09.2018 - 09.02.2019

Ansvarslärare (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Pasi Puranen

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

I - II, II - III, III­ - IV, IV - V

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

- kommunikoida melko vaativissa työ- ja liike-elämän suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa ja käyttää yritysviestinnän sanastoa

- pitää suullisen esityksen espanjaksi vaativasta yritysviestinnän aiheesta - vastata yllättäviinkin kysymyksiin esityksesi aihepiiristä

Lisäksi ymmärrät:

- ajankohtaisia liike-elämän tekstejä ja asiatekstejä sekä osaat hyödyntää niitä yrityksen sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla perehdytään opiskelijan valinnan mukaan yrityksen operatiivisessa toiminnassa tarvittavaan sisäiseen ja ulkoiseen viestintään siten, että opiskelija pystyy tulkitsemaan ja tuottaman sekä yrityksen suullista että kirjallista viestintää. Opiskelija valitsee yhdessä opettajan kanssa viidestä teemasta (yrityksen perustaminen, rahoitus, vientikauppa, henkilöstöhallinto ja espanjankielisen maailman talouden integraatio), kolme oman kiinnostuksensa mukaan. Lisäksi kaikille yhteinen aihepiiri on yrityksen kriisiviestintä.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

1. Itsenäisesti suoritettavat harjoitustyöt oppimisalustalla (60 %)

2. Suullinen esitys (30 %)

3. Oppimispäiväkirja (10 %)

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

- Opiskelijan itsenäinen työskentely 62 h

- Arvioitava suullinen esitys valmistautumisineen 10 h

- Oppimispäiväkirja 9 h

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Opettajan oma materiaali oppimisalustalla

Ersättande prestationer (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssin LC-2203 Espanjankielinen yritysviestintä 2c (o+w) (3 op)

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=LC-2243

CEFR nivå (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Tavoitetaso: B2.1

Förkunskaper (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

LC-2242 tai vastaavat tiedot

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi-ilmoittatuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista.

Tilläggsinformation (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi on itseopiskelukurssi ja vaatii opiskelijalta itseohjautuvuutta. Kurssin voi suorittaa sopimuksen mukaan myös yhden periodin aikana. Kurssi täyttää tutkintosäännön vaatimukset pakollisesta vieraasta kielestä (tekniikan ala, ARTS).

Huom! Kurssi järjestetään, kun ryhmässä on ilmoittautuneita vähintään 10.

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation