Credits: 3

Schedule: 30.10.2018 - 04.12.2018

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Sofia Sevón, Taija Votkin

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

II  (syksy 2018, 2019)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuasi olet vahvistanut kulttuurista ja suullista valmiuttasi työskennellä tai opiskella Pohjoismaissa eri yhteyksissä. Ymmärrät paremmin Pohjoismaita, niiden erityispiirteitä, yrityselämää ja  kulttuuria.

Osaat:

- ottaa huomioon kulttuurieroja työelämässä

- viestiä vuorovaikutteisesti pohjoismaisissa yhteyksissä sekä pitää esitelmiä ruotsiksi

- keskustella oman alasi ajankohtaisista teemoista

- hyödyntää tuntemustasi muiden Pohjoismaiden opiskelu- ja työmahdollisuuksista sekä yrityksistä.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla käsitellään pohjoismaista kulttuuria, yrityselämää sekä yhteiskuntaan liittyviä asioita. Syvennyt oman alasi eri teemoihin. Kurssiin sisältyy suullisia harjoituksia, kuten esitelmiä ja keskusteluja ajankohtaisten ja oman alan artikkeleiden pohjalta.Kurssin osallistujana sinulla on suuri mahdollisuus vaikuttaa kurssilla käsiteltäviin aihepiireihin. Kurssi perustuu pitkälti esityksiin, keskusteluihin ja ryhmätöihin. Kurssilla työstät oppimispäiväkirjaa lukemiesi artikkeleiden ja tunnilla oppimasi pohjalta.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

1. Suullisen kielitaidon jatkuva näyttö oppitunneilla ja aktiivinen osallistuminen opetukseen sekä suulliset esitykset 70 % arvosanasta.

2. Oppimispäiväkirja 30 % arvosanasta.

 

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kontaktiopetus 20 - 24 h, itsenäinen työskentely 57 -61 h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Materiaali opettajan ohjeiden mukaan.

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=LC-5811

CEFR level (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tavoitetaso: B2

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelijat joilla on hyvät tiedot ruotsin kielessä, voivat osallistua kurssille suoraan tai jonkun aiemmin suoritetun kurssin jälkeen.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0 - 5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodissa

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi on tarkoitettu Aalto-yliopiston kaikkien korkeakoulujen opiskelijoille, jotka ovat lähdössä vaihtoon johonkin Pohjoismaahan, haluavat työskennellä tai matkustaa Pohjoismaissa, solmia pohjoismaisia yhteyksiä tai muuten ovat kiinnostuneita Pohjoismaista.

Kurssi voi sisältää videoitavan harjoituksen.

Huom! Kurssi järjestetään, kun ryhmässä on ilmoittautuneita vähintään 10.

Description

Registration and further information