Credits: 3

Schedule: 08.01.2019 - 14.02.2019

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Sofia Sevón, Stina Niemi

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Undervisning 2019 (undervisning vartannat år)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Efter slutförd kurs

- kan du kommunicera samarbetsinriktat i exempelvis intervju-, mötes- och förhandlingssituationer

- kan du argumentera för dina åsikter och övertygande lägga fram dina idéer

- kan du bygga upp och framföra muntliga presentationer av olika slag, även videopresentationer

- kan du ge och ta emot konstruktiv respons samt analysera din egen muntliga kommunikation

- har du fördjupade insikter om vad som är kännetecknande för och viktigt vad gäller muntlig  kommunikation i dagens arbetsliv

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kursen tar upp olika former av muntlig kommunikation och vad som är kännetecknande för dessa. Den studerande får information om kommunikation i dagens arbetsliv. Den studerande deltar i kommunikationsövningar och planerar och framför olika typer av presentationer. I kursen ingår också videopresentationer, respons och självutvärdering.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kontaktundervisning: arbete och övningar i smågrupper. Självstudier: planering av presentationer, inspelning på video och analyser enligt anvisning. Regelbunden närvaro och aktivt deltagande i undervisningen. Obligatoriska uppgifter.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Närundervisning 24 h, självständigt arbete 57 h.

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Material enligt lärarens anvisningar.

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=LC-5902

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Se tilläggsinformation.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

underkänd/godkänd

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Anmälning i WebOodi. Antalet platser på kursen är max 20. Minst fem deltagare krävs för att kursen ska ordnas.

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kursen är avsedd för studerande med svenska som modersmål/skolbildningsspråk. Kursen är även lämplig för tvåspråkiga studerande (finska och svenska) samt för övriga studerande med mycket goda kunskaper i svenska.

Obs! Det krävs minst 10 anmälda för att kursen ska ordnas.

Description

Registration and further information