Omfattning: 3

Tidtabel: 09.01.2019 - 03.04.2019

Ansvarslärare (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Pauli Kudel

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

III – IV, ei opetusta lukuvuonna 2019 - 2020.

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuasi

- tunnet Saksan lähihistorian päälinjat

- olet perehtynyt kunkin ajankohdan tekniseen, kauppatieteelliseen tai taiteen alaan

- osaat keskustella ja kirjoittaa näistä teemoista

- ymmärrät nykyoloja paremmin

- kontaktiopetuksessa tavoitteena on tekniikan, talouden ja taiteen kohtaaminen pari- ja ryhmätyöskentelyn kautta.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Ennen kontaktituntia opiskelija tutustuu itsenäisesti (yksin ja/tai ryhmässä) kyseisen tunnin teemoihin. Kontaktiopetuksessa aiheita syvennetään suullisesti pari- ja ryhmätöinä. Saksan maantuntemusta tekniikan, talouden ja taiteen näkökulmasta Weimarin tasavallassa, kansallissosialismin aikana, kahden Saksan aikakaudella, yhdistymisen aikaan ja sen jälkeen. Kunkin aikakauden vertailu toiseen ja niiden suhde nykyhetkeen. Kurssin sisältö vaihtuu lukukausittain.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

1. Monimuotoista kontaktiopetusta 24 (tai 28) h + itsenäinen tai parityöskentely 57 h

2. Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen ja itseopiskelu

3. Suullinen tentti + esitelmä (35 %), kirjalliset tehtävät (35 %), aktiivisuus (30 %)

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

- 3 op: kontaktiopetus 24 h, opiskelijan muu työmäärä 57 h

- 6 op: edellisen lisäksi kontaktiopetus 4 h, itseopiskelu 77 h

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Materiaali ”MyCourses”- oppimisympäristössä

Ersättande prestationer (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssin LC-6625 Deutsche Landeskunde (o,w)

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=LC-6035

CEFR nivå (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Tavoitetaso: B2 - C1

Förkunskaper (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

LC-6032, Kie-98.6053 Deutsch Niveau 5, Deutsch 5 – Työelämän viestintää tai vastaavat tiedot. Saksankielinen yritysviestintä 2, Liike-elämän saksaa 2a tai vastaavat tiedot.

 

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

0 - 5

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi-ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista.

Tilläggsinformation (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Osallistujamäärä 25/ryhmä Osallistuminen vahvistettava ensimmäisellä opetuskerralla. Kurssi täyttää tutkintosäännön vaatimukset pakollisesta vieraasta kielestä (tekniikan ala, ARTS).

Huom! Kurssi järjestetään, kun ryhmässä on ilmoittautuneita vähintään 10.

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation