Omfattning: 3

Tidtabel: 26.02.2019 - 04.04.2019

Ansvarslärare (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Valeria Seraya-Rautaneva

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

IV (kevät 2019 ja 2020)

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuasi osaat toimia asianmukaisesti ja kulttuurierot huomioiden Venäjälle suuntautuvan liikematkan tavallisimmissa asiointitilanteissa ja käydä yhteistyösopimuksen solmimista edeltäviä keskusteluja. Tunnistat kirjalliselle viestinnälle ominaisia keskeisiä rakenteita ja ymmärrät talouselämään ja liiketoimintaan liittyviä lyhyitä uutisia ja tekstejä. Osaat laatia yhteistyön alkuvaiheeseen liittyviä liikekirjeitä apuneuvoja hyväksi käyttäen.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Liike-elämään liittyviä viestintätilanteita, kuten liikematkan suunnittelu, hotellissa asioiminen, keskusteluja yhteistyösopimuksen ehdoista sekä liikealan seminaariin osallistuminen. Tilanteisiin liittyvää maantuntemus- ja tapakulttuuritietoutta. Kirjalliselle viestinnälle ominaisia kielioppirakenteita. Erityyppisiä talouselämään ja liiketoimintaan liittyviä tekstejä. Kirjallista viestintää, mm. tarjouspyyntö.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

1. Luennot (säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn (10 %)

2. Oppimistehtävät (20 %)

3. Suullinen tentti (20 %)

4. Kirjallinen tentti (50 %)

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

1. Lähiopetus: 36 h

2. Itsenäinen opiskelu: oppimistehtävät sekä luennoille ja tentteihin valmistautuminen 42 h

3. Tentit (kirjallinen ja suullinen): 3 h

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kotane, Lyudmila (2014) Russian for Business B1 ISBN 978-586-547-730-3, Kotane, Lyudmila (2014) Russian for Business, B1, workbook, ISBN 978-586-547-731-3, kpl 1-6 ja kurssilla jaettava lisäaineisto

Ersättande prestationer (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssit 67B00201 Venäjänkielinen yritysviestintä 2a ja LC-8073 Työelämän venäjää.

Opiskelija voi suorittaa vain yhden seuraavista kursseista: LC-8244 Liike-elämän venäjää 4 tai 67B00201 Venäjänkielinen yritysviestintä 2a tai LC-8073 Työelämän venäjää tai LC-8053 Venäjän jatkokurssi 1.

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=LC-8244

CEFR nivå (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Lähtötaso: A2.2

Tavoitetaso: B1.1

Förkunskaper (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

LC-8133 Liike-elämän venäjää 3 tai 67B00102 Venäjänkielinen yritysviestintä 1b tai kurssikokonaisuus Kie-98.8041 + Kie-98.8042

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

0 - 5

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi-ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista. Osallistuminen on vahvistettava ensimmäisellä opetuskerralla.

Tilläggsinformation (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi on tarkoitettu venäjää vieraana kielenä opiskeleville. Osasuoritukset ovat voimassa kurssin tällä ja sitä seuraavalla toteutuskerralla.

Huom! Kurssi järjestetään, kun ryhmässä on ilmoittautuneita vähintään 10.

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation