Credits: 3

Schedule: 12.09.2018 - 19.10.2018

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Valeria Seraya-Rautaneva

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

V

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuasi osaat kertoa itsestäsi ja työnkuvastasi työhaastattelussa. Pystyt toimimaan asianmukaisesti ja kulttuurierot huomioiden liikealan toimintaympäristössä ja tuotteiden markkinointiin liittyvissä tilanteissa sekä laatimaan niihin liittyviä lyhyitä liikekirjeitä apuneuvoja hyväksi käyttäen. Osaat raportoida yrityksen toiminnasta ja selostaa ajankohtaisia myynti-, tuonti- ja vientitilastoja. Ymmärrät ko. aiheisiin liittyviä lyhyitä tekstejä ja uutisia.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Rekrytointitilanteeseen liittyviä keskusteluja. Tuotteiden ja palvelujen markkinointia ja mainontaa sekä liiketoimintasuunnitelmaa koskevia keskusteluja sekä tilastojen ja tunnuslukujen raportointia. Tilanteisiin liittyvää maantuntemus- ja tapakulttuuritietoutta. Aiheisiin liittyviä ajankohtaisia tekstejä ja uutisia. Kirjallista viestintää, mm. kutsu-, tarjous- ja mainoskirje.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

1. Luennot (säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn (10 %)

2. Oppimistehtävät (20 %)

3. Suullinen tentti (20 %)

4. Kirjallinen tentti (50 %)

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

1. Lähiopetus 36 h

2. Itsenäinen opiskelu: oppimistehtävät sekä luennoille ja tentteihin valmistautuminen 42 h

3. Tentit (kirjallinen ja suullinen) 3 h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kotane, Lyudmila (2014) Russian for Business B1 ISBN 978-586-547-730-3, Kotane, Lyudmila (2014) Russian for Business, B1, workbook, ISBN 978-586-547-731-3, kpl 7-12, kurssilla jaettava lisäaineisto sekä verkkomateriaali.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssit 67B00202 Venäjänkielinen yritysviestintä 2b, LC-8083 Elinkeinoelämän venäjää, LC-8063 Venäjän jatkokurssi 2.

Opiskelija voi suorittaa vain yhden seuraavista kursseista: LC-8245 Liike-elämän venäjää 5, 67B00202 Venäjänkielinen yritysviestintä 2b ja LC-8083 Elinkeinoelämän venäjää.

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=LC-8245

CEFR level (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Lähtötaso: B1.1 Tavoitetaso: B1.2

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

LC-8244 Liike-elämän venäjää 4 tai LC-8073 Työelämän venäjää tai 67B00201 Venäjänkielinen yritysviestintä 2a tai LC-8053 Venäjän jatkokurssi 1.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0 – 5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi-ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista. Osallistuminen on vahvistettava ensimmäisellä opetuskerralla.

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi on tarkoitettu venäjää vieraana kielenä opiskeleville. Osasuoritukset ovat voimassa kurssin tällä ja sitä seuraavalla toteutuskerralla.

Huom! Kurssi järjestetään, kun ryhmässä on ilmoittautuneita vähintään 10.

Description

Registration and further information