Credits: 1

Schedule: 12.09.2018 - 30.11.2018

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Heidi Laurikainen, Saija Tamminen-Parre, Taija Votkin 

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I - II (syksy 2018, 2019), IV - V (kevät 2019, 2020)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuasi selviydyt työelämään ja omaan erikoisalaasi liittyvistä ruotsinkielen suullisista ja kirjallisista viestintätilanteista. Pystyt kommunikoimaan ymmärrettävästi työelämään liittyvissä ja erilaisissa asiayhteyksissä tilanteeseen sopivalla tavalla. Osaat ilmaista ja perustella näkökantojasi ruotsiksi.

Ymmärrät ruotsinkielisiä, omaan alaasi liittyviä tekstejä.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

  • työelämän viestintätilanteisiin liittyviä suullisia ja kirjallisia tehtäviä, mm. småprat
  • tutustutaan ruotsinkielisen kulttuurin vaikutukseen työelämän viestintätilanteissa
  • oman alan sanasto
  • itsenäinen työskentely, mm. keskeisten rakenteiden kertaaminen tarpeen mukaan
  • tehtävien työstäminen palautteen pohjalta

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

  • kirjalliset tehtävät
  • keskusteluharjoitukset ja suulliset esitykset
  • säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen
  • arviointi perustuu niin aktiivisuuteen kuin suullisen ja kirjalliseen taitoon

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kontaktiopetus 4 - 46 t, itsenäinen työskentely 62 - 104 t. Kontaktiopetuksen määrä voi vaihdella toteutustavan mukaan.

Kurssi on mahdollista suorittaa joustavasti Flexsvenska-ryhmässä, joka on tarkoitettu opiskelijoille, joilla on oppimisvaikeuksia tai muita oppimiseen vaikuttavia haasteita.

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Materiaali opettajan ohjeiden mukaisesti.

 

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=LCA-5704

CEFR level (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tavoitetaso: B1

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka tarvitsevat erityistä tukea ruotsin opinnoissa. Pistemäärä ruotsin lähtötasotestissä 16–24.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelijan työpanos koko kurssilla on 4 op, jotka arvioidaan ja merkitään seuraavasti:

Ruotsin kirjallinen koe LCA-5701 (2 op), hyvät tiedot/tyydyttävät tiedot/hylätty,

Ruotsin suullinen koe LCA-5702 (1 op) hyvät tiedot/tyydyttävät tiedot/hylätty ja

LCA-5704 Kirjoitetaan ja puhutaan taiteesta perusteellisesti (1 op) hyväksytty/hylätty. Tämä opintopiste merkitään opiskelijan vapaavalintaisiin opintoihin.

Kirjallisten ja suullisten tehtävien tulee olla hyväksytysti suoritettuja (vastata taitotasoa B1) ennen kurssin päättymistä.

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodissa

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Vahvista osallistumisesi olemalla läsnä ensimmäisellä opetuskerralla. Kurssi voi sisältää videoitavia harjoituksia. Kurssilla voidaan myös käyttää vertaisarviointia.

Huom! Kurssi järjestetään, kun ryhmässä on ilmoittautuneita vähintään 10.

Description

Registration and further information