Credits: 3

Schedule: 16.09.2018 - 28.07.2020

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Sofia Sevón, Stina Niemi

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi järjestetään sopimuksen mukaan tarvittaessa, itseopiskelukurssi.

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opintojakson suoritettuasi osaat viestiä suullisesti ja kirjallisesti omaan alaasi liittyen. Osaat tuottaa keskeisiä työelämään liittyviä tekstityyppejä kohderyhmään ja tilanteeseen sopivalla tavalla. Opit hyödyntämään sopivia apuvälineitä ja parantamaan tekstejä palautteen perusteella. Osaat myös tehdä ja esittää erilaisia suullisia esityksiä, vastaanottaa rakentavaa palautetta sekä analysoida omaa suullista viestintääsi.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla perehdytään talouselämän kirjoitus- ja puheviestintätilanteisiin sekä niissä tarvittaviin viestintätaitoihin. Opiskelija harjaantuu kirjalliseen ilmaisuun sekä hankkii valmiuksia erilaisten oman alan tekstien kirjoittamiseen. Kurssilla käsitellään kirjoittamisprosessia, asiatekstien kirjoittamista, tekstilajeja, tekstin- ja kielenhuoltoa. Myös suullisen esityksen rakentamista ja havainnollistamista sekä esittämistä harjoitellaan. Kurssin aikana opiskelija oppii hyödyntämään palautetta ja käyttämään esim. verkossa olevia työkaluja. Opiskelija saa henkilökohtaista tukea kirjallisten töiden, myös mahdolliseen opinnäytetyön, työstämiseen. Opiskelija parantaa suullista ilmaisuaan saamansa palautteen perusteella. Harjoituksissa voidaan käyttää videointia.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Itseopiskelukurssi, lisätiedot opettajalta.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Itsenäistä työskentelyä, palautekeskusteluja sekä suullisia esityksiä, joista yksi mahdollisuuksien mukaan pidetään ryhmässä, yhteensä 81 h.

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opettajan ohjeiden mukaan.

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

MyCourses

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0 – 5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, joiden äidinkieli/koulusivistyskieli on ruotsi tai äidinkielen tasoisesti taitaville opiskelijoille, myös kaksikielisille opiskelijoille.

Huom! Kurssi järjestetään, kun ryhmässä on ilmoittautuneita vähintään 10.

Description

Registration and further information