Credits: 5

Schedule: 10.09.2018 - 25.10.2018

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I syksy (2018-2019, 2019-2020)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa
- laskea moniulotteisia integraaleja niin karteesisessa kuin sylinteri- ja pallokoordinaatistossakin
- analysoida vektorikenttien ominaisuuksia
- laskea vektorikenttien polku- ja pintaintegraaleja
- laskea gradientin, divergenssin ja roottorin ja tietää, mitä nämä kuvaavat
- selittää Gaussin ja Stokesin lauseiden merkityksen ja käyttää niitä laskutehtävissä.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

muuttujanvaihto moniulotteisissa integraaleissa, integrointi sylinteri- ja pallokoordinaatistoissa, vektorikentät, polku- ja pintaintegraalit,
gradientti, divergenssi, roottori, Gaussin, Greenin ja Stokesin lauseet.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

luennot, harjoitukset, välikokeet/tentti.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

24+24 (4+4).

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Yhdessä kurssin MS-A02XX Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 kanssa korvaa kurssit Mat-1.1020, Mat-1.1220, Mat-1.1320, Mat-1.1420, Mat-1.1520, Mat-1.1620, Mat-1.1720.

Voidaan korvata kursseilla MS-A03XX Differentiaali- ja integraalilaskenta 3.

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=MS-A0305

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

MS-A02XX Differentiaali- ja integraalilaskenta 2.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Description

Registration and further information