Omfattning: 5

Tidtabel: 10.09.2018 - 05.12.2018

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

I - II Autumn (2018-2019, 2019-2020)

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Get familiar with problem solving in operations research.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Two fairly large assignments on the implementation and analysis of mathematical models. The assignments deal with optimization and stabilization and control of a large scale system.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Assignments and written reports

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Contact hours 52 h
Autonomous studies 75h

Ersättande prestationer (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Mat-2.4133 Systems analysis laboratory II

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=MS-E2133

Förkunskaper (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

MS-E2122 Nonlinear Optimization, MS-E2148 Dynamic Optimization. Taking the course simultaneously with MS-E2129 System Identification is recommended.

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation