Omfattning: 5

Tidtabel: 11.01.2019 - 31.05.2019

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

III - V Spring (2018-2019, 2019-2020)

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

To equip students with skills needed in project-oriented application of methods and models of operations research.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Teamwork is practiced in the context of techno-economic projects. Building and application of models. Project planning, execution and reporting. Excursions to companies and research organizations.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Participation in seminar and project work

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Contact hours 14h. Attendance is compulsory.
Project work 115h (170h project leader)

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Lecture slides

Ersättande prestationer (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Mat-2.4177 Seminar on Case Studies in Operations Reserach

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=MS-E2177

Förkunskaper (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

MS-C2105 Introduction to Optimization, MS-A05XX First course in probability and statistics

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

pass/fail

Tilläggsinformation (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

5 cr, for project leader 7 cr. Restricted number of participants.

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation