Credits: 5

SCHEDULE

Date and timePlace

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I-II (syksy)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Maankäytön suunnittelun, liikennesuunnittelun ja kiinteistötekniikan alkeiden hallinta; kyky jäsentää rakennetun ympäristön suunnitteluun liittyviä teoreettisia ja käytännöllisiä näkökohtia sekä ammattiprofiileja; suunnitteluajattelun ymmärtäminen.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Maankäytön suunnittelun, liikennesuunnittelun ja kiinteistötekniikan perusteet; suunnittelu luovana ja eri aloja ja näkökulmia integroivana ongelmanratkaisuna; analyysin ja synteesin suhde suunnittelussa; suunnittelun teorioiden ja mallien suhde toteutuneeseen ympäristöön ja historiallis-yhteiskunnallinen ymmärrys rakennetusta ympäristöstä eri suunnitteluteorioiden, teknisten uudistusten ja hallintoreformien sekä muiden yhteiskunnallisten muutosvoimien kerrostumana.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot ja harjoitustyö.

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Materiaali ilmoitetaan 1. luennolla

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa: A-36.1120 Johdatus yhdyskunta- ja kaupunkisuunnitteluun 5 op.

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=RYM-C1001

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi arvostellaan asteikolla 0-5, missä nolla on hylätty arvosana ja 1-5 ovat hyväksyttyjä arvosanoja.

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssille ilmoittaudutaan WebOodin kautta.

Description

Registration and further information