Credits: 5

Schedule: 12.09.2018 - 24.10.2018

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I (syksy)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan opiskelija:

-Osaa soveltaa teoreettista tietoa käytännön suunnittelutyöhön

-Osaa jäsentää kompleksista suunnittelutehtävää

-Osaa käsitteellisten ja mitoituksellisten välineiden käytön perusteita käytännön suunnittelutehtävässä

-Osaa perustellusti integroida eri suunnittelunäkökulmia suunnittelutyössä

-Ymmärtää laajan ja monialaisen suunnittelutyön koordinoinnin haasteita

-Osaa jäsentää suunnittelujärjestelmän reunaehtoja ja yhteiskunnallisia intressejä suunnittelutehtävän kautta

 

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Projektityö, joka sisältää suunnittelutehtäviä, joissa ratkaisun etsimisen kautta hankitaan taitoja integroida erilaisia suunnittelun osa-alueita, työkaluja ja näkökulmia.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luento-opetus, ohjattu ryhmäharjoitustyö, itsenäinen työskentely

 

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

luentoja 9 h

harjoituksia 20 h

itsenäinen työskentely ja reflektio 52 h

ryhmätyöskentely 52 h

yhteensä 133 h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ilmoitetaan kurssin alkaessa

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=RYM-C3001

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi arvostellaan asteikolla 0-5, jossa nolla on hylätty arvosana ja 1-5 ovat hyväksyttyjä arvosanoja.

Description

Registration and further information