Credits: 2

Schedule: 13.09.2018 - 22.12.2018

Contact information for the course (applies in this implementation): 

Kurssin sähköpostiosoite on sci-a0000@aalto.fi. Käytännön asioissa ota yhteyttä kurssin sähköpostiin, kurssin koordinaattoriin Tiina Kerolaan tai muihin opettajiin kurssilla.

Kurssin vastuuopettajat pääaineittain Stina Giesecke (INF), Filip Tuomisto (TFM), Sanna Suoranta (TIK), Eerikki Mäki (TUO). Yhteinen osuus: Minna Nevala (opintopsykologi), Tiina Kerola (MyCourses, materiaalit, koordinointi).

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I-V (2018-2019, 2019-2020)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Johdatus opiskeluun -kurssi antaa valmiudet yliopisto-opintojen käynnistymiselle ja sujuvalle etenemiselle. Opiskelija osaa laatia henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), omaksuu tietoa erilaisista opiskelutekniikoista ja ajankäytön suunnittelusta sekä tuntee pääaineensa oppimisympäristön.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tutustuminen Aalto-yliopistoon, omaan Perustieteiden korkeakouluun ja oman tieteenalaan ja sen tutkimukseen. Tutustuminen oman pääaineen tutkintovaatimuksiin. Opintojen suunnittelu ja seuranta. Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS). Ajankäytön hallinta. Opiskelijan opiskelumenetelmät ja -tekniikat. Opiskelun eettiset säännöt. Akateeminen ohjaus. Tutustuminen yliopiston tietojärjestelmiin. Opiskelija- ja opintopalveluiden esittely. Tutustuminen Aalto-yliopiston oppimiskeskukseen (kirjasto). Eri pääaineilla voi olla poikkeavaa sisältöä.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin kontaktiopetus pääosin alkusyksystä. Hyväksytty/hylätty. Vaadittavat osat: Aktiivinen osallistuminen orientaatioviikkoon ja luentoihin, harjoitustehtävät, henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatiminen ja osallistuminen akateemiseen ohjaukseen.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Orientaatioviikon tilaisuudet.
Kurssin luennot ja niihin liittyvät harjoitukset.
Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatiminen.
Akateemiseen ohjaukseen osallistuminen.

Details on calculating the workload (applies in this implementation): 

Orientaatioviikon tilaisuudet (18 h). Kurssin luennot ja niihin liittyvät harjoitukset (20 h). Ajankäytön suunnittelun tehtävä (6 h). Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatiminen (6 h). Akateemiseen ohjaukseen osallistuminen (4 h).

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Materiaali jaetaan tilaisuuksissa ja MyCourses-järjestelmässä.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Jos olet suorittanut vastaavia kursseja Aalto-yliopistossa tai muussa yliopistossa, ota yhteyttä ennen kurssin alkua kurssin henkilökuntaan.

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=SCI-A0000

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Hyväksytty/hylätty

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodissa http://oodi.aalto.fi/a/

Description

Registration and further information