Laajuus: 2

Aikataulu: 13.09.2018 - 22.12.2018

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa): 

Kurssin sähköpostiosoite on sci-a0000@aalto.fi. Käytännön asioissa ota yhteyttä kurssin sähköpostiin, kurssin koordinaattoriin Tiina Kerolaan tai muihin opettajiin kurssilla.

Kurssin vastuuopettajat pääaineittain Stina Giesecke (INF), Filip Tuomisto (TFM), Sanna Suoranta (TIK), Eerikki Mäki (TUO). Yhteinen osuus: Minna Nevala (opintopsykologi), Tiina Kerola (MyCourses, materiaalit, koordinointi).

Opetusperiodi (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

I-V (2018-2019, 2019-2020)

Osaamistavoitteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Johdatus opiskeluun -kurssi antaa valmiudet yliopisto-opintojen käynnistymiselle ja sujuvalle etenemiselle. Opiskelija osaa laatia henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), omaksuu tietoa erilaisista opiskelutekniikoista ja ajankäytön suunnittelusta sekä tuntee pääaineensa oppimisympäristön.

Sisältö (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Tutustuminen Aalto-yliopistoon, omaan Perustieteiden korkeakouluun ja oman tieteenalaan ja sen tutkimukseen. Tutustuminen oman pääaineen tutkintovaatimuksiin. Opintojen suunnittelu ja seuranta. Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS). Ajankäytön hallinta. Opiskelijan opiskelumenetelmät ja -tekniikat. Opiskelun eettiset säännöt. Akateeminen ohjaus. Tutustuminen yliopiston tietojärjestelmiin. Opiskelija- ja opintopalveluiden esittely. Tutustuminen Aalto-yliopiston oppimiskeskukseen (kirjasto). Eri pääaineilla voi olla poikkeavaa sisältöä.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin kontaktiopetus pääosin alkusyksystä. Hyväksytty/hylätty. Vaadittavat osat: Aktiivinen osallistuminen orientaatioviikkoon ja luentoihin, harjoitustehtävät, henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatiminen ja osallistuminen akateemiseen ohjaukseen.

Työmäärä toteutustavoittain (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Orientaatioviikon tilaisuudet.
Kurssin luennot ja niihin liittyvät harjoitukset.
Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatiminen.
Akateemiseen ohjaukseen osallistuminen.

Tarkennettu kuormittavuuslaskelma (koskee tätä kurssikertaa): 

Orientaatioviikon tilaisuudet (18 h). Kurssin luennot ja niihin liittyvät harjoitukset (20 h). Ajankäytön suunnittelun tehtävä (6 h). Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatiminen (6 h). Akateemiseen ohjaukseen osallistuminen (4 h).

Oppimateriaali (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Materiaali jaetaan tilaisuuksissa ja MyCourses-järjestelmässä.

Korvaavuudet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Jos olet suorittanut vastaavia kursseja Aalto-yliopistossa tai muussa yliopistossa, ota yhteyttä ennen kurssin alkua kurssin henkilökuntaan.

Kurssin kotisivu (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=SCI-A0000

Arvosteluasteikko (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Hyväksytty/hylätty

Ilmoittautuminen (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodissa http://oodi.aalto.fi/a/

Opintojakson kuvaus

Ilmoittautuminen ja lisätiedot