Omfattning: 2

Tidtabel: 13.09.2018 - 22.12.2018

Kontaktuppgifter till kursens personal (gäller denna kursomgång): 

Kurssin sähköpostiosoite on sci-a0000@aalto.fi. Käytännön asioissa ota yhteyttä kurssin sähköpostiin, kurssin koordinaattoriin Tiina Kerolaan tai muihin opettajiin kurssilla.

Kurssin vastuuopettajat pääaineittain Stina Giesecke (INF), Filip Tuomisto (TFM), Sanna Suoranta (TIK), Eerikki Mäki (TUO). Yhteinen osuus: Minna Nevala (opintopsykologi), Tiina Kerola (MyCourses, materiaalit, koordinointi).

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

I-V (2018-2019, 2019-2020)

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Johdatus opiskeluun -kurssi antaa valmiudet yliopisto-opintojen käynnistymiselle ja sujuvalle etenemiselle. Opiskelija osaa laatia henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), omaksuu tietoa erilaisista opiskelutekniikoista ja ajankäytön suunnittelusta sekä tuntee pääaineensa oppimisympäristön.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Tutustuminen Aalto-yliopistoon, omaan Perustieteiden korkeakouluun ja oman tieteenalaan ja sen tutkimukseen. Tutustuminen oman pääaineen tutkintovaatimuksiin. Opintojen suunnittelu ja seuranta. Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS). Ajankäytön hallinta. Opiskelijan opiskelumenetelmät ja -tekniikat. Opiskelun eettiset säännöt. Akateeminen ohjaus. Tutustuminen yliopiston tietojärjestelmiin. Opiskelija- ja opintopalveluiden esittely. Tutustuminen Aalto-yliopiston oppimiskeskukseen (kirjasto). Eri pääaineilla voi olla poikkeavaa sisältöä.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin kontaktiopetus pääosin alkusyksystä. Hyväksytty/hylätty. Vaadittavat osat: Aktiivinen osallistuminen orientaatioviikkoon ja luentoihin, harjoitustehtävät, henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatiminen ja osallistuminen akateemiseen ohjaukseen.

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Orientaatioviikon tilaisuudet.
Kurssin luennot ja niihin liittyvät harjoitukset.
Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatiminen.
Akateemiseen ohjaukseen osallistuminen.

Preciserad belastningsberäkning (gäller denna kursomgång): 

Orientaatioviikon tilaisuudet (18 h). Kurssin luennot ja niihin liittyvät harjoitukset (20 h). Ajankäytön suunnittelun tehtävä (6 h). Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatiminen (6 h). Akateemiseen ohjaukseen osallistuminen (4 h).

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Materiaali jaetaan tilaisuuksissa ja MyCourses-järjestelmässä.

Ersättande prestationer (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Jos olet suorittanut vastaavia kursseja Aalto-yliopistossa tai muussa yliopistossa, ota yhteyttä ennen kurssin alkua kurssin henkilökuntaan.

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=SCI-A0000

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Hyväksytty/hylätty

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodissa http://oodi.aalto.fi/a/

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation