Laajuus: 3

Aikataulu: 10.01.2019 - 04.04.2019

Opetusperiodi (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

III – IV kevät (2018-2019, 2019-2020)

Osaamistavoitteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija oppii tunnistamaan, ymmärtämään ja kehittämään omia psyykkisiä ja kognitiivisia voimavarojaan sekä hyödyntämään niitä opiskelussa ja työelämässä. Kurssi antaa opiskelijalle valmiudet ymmärtää ja toteuttaa itseään paremmin. Kurssi soveltuu sekä kandi- että maisterivaiheen opiskelijoille.

Sisältö (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin luennoilla ja harjoituksissa käsitellään henkilökohtaisia vahvuuksia, tavoitteiden asettamista ja saavuttamista, ajan ja taloudellisten resurssien hallintaa, oppimista, psyykkisiä kuormitustekijöitä ja niiden hallintaa, tunteiden vaikutusta ajatteluun ja toimintaan sekä sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyviä tekijöitä.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, harjoitukset ja palautetilaisuus. Kurssilla on läsnäolovelvollisuus. Kurssin hyväksytty suoritus vaatii läsnäoloa 75 % opetuskerroista.

Työmäärä toteutustavoittain (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot ja kontaktiopetus 17-21 h, itsenäinen työskentely 60-64 h.

Korvaavuudet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssin TU-53.1205 ja TU-53.1207.

Kurssin kotisivu (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=TU-A1140

Opintojakson kuvaus

Ilmoittautuminen ja lisätiedot